Cora Hoffmann kreeg vandaag een onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Cora jarenlang hoofd ic, nu na pensioen nog vrijwilliger thuiszorg.

Proficiat Cora!

Cora Hoffmann met haar koninklijke onderscheiding

Cora Hoffmann uit Terneuzen. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Decoranda was sinds 1973 tot aan haar pensionering in 2021 werkzaam bij het ziekenhuis ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. Zij begon als verpleegkundige en werd in 1991 hoofd van de afdeling IC/CCU. In 2004 werd zij tevens hoofd van de spoedeisende hulp. In de regio was sprake van een schaarste in de arbeidsmarkt en een sterk toenemende vergrijzing. Zij speelde een grote rol bij de ontwikkeling van de IC en de SEH binnen het ziekenhuis.   Zij bouwde de SEH uit van een acute polikliniek, die alleen geopend was tijdens kantooruren en met een oproepbare verpleegkundige voor de avond, nacht en weekenden, tot een volwaardige afdeling die 24 uur per dag geopend is. De IC bouwde zij uit van zes bedden met één beademingscapaciteit tot negen bedden, waarvan zes beademingscapaciteit hebben. Gesteld wordt dat beide afdelingen duidelijk haar stempel dragen. Zij leverde tevens een belangrijke inhoudelijke bijdrage aan de samenwerking met ziekenhuizen in de regio. Tijdens de coronapandemie speelde zij een cruciale rol in het opschalen van de IC, omdat ook andere regio’s patiënten naar ZorgSaam verplaatsten. Na haar pensionering ondersteunde zij bij het vaccineren van haar collega’s (meerdere dagen per week).

2005 – 2018: lid van de commissie Nationale Kwaliteitsvisitatie Intensive Care, onderdeel van de Nederlandse Vereniging van Intensive Care Verpleegkundigen. Betrokkene was, naast haar rol als kwaliteitsvisiteur, sinds 2011 verantwoordelijk voor het verpleegkundig deel van de rapportages, zowel qua consistentie als qua inhoud. Zij leverde een actieve bijdrage aan de jaarlijkse terugkom- en trainingsdagen voor de medische en de verpleegkundige kwaliteitsvisiteurs.

2013 – 2021: vrijwilliger bij en bestuurslid (2014-2021) van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen. Betrokkene ontwikkelde mede het kwaliteitsregister voor de verpleegkundigen op de spoedeisende hulp. Zij zette zich in voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de acute zorg in de krimpregio’s, de hoge werkdruk van de verpleegkundigen en de verlaging van de psychosociale arbeidsbelasting middels een tweejarig onderzoek. Zij fungeerde sinds 2015 als voorzitter van de managementcommissie en zette een nationaal netwerk op van SEHmanagers; zij organiseerde tevens netwerkdagen.

Bron: pzc.nl

Cora Hoffman krijgt de onderscheiding opgespeld door Erik van Merrienboer, burgemeester van de gemeente Terneuzen.