• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg

Feest in de Van Hovenstraat in Sint Jansteen. In het bijzijn van bewoners en medewerkers tekenden Guus Bannenberg (Raad van Bestuur Tragel) en Piet van der Maas (Raad van Bestuur ZorgSaam) woensdag 13 november de raamovereenkomst binnen het project ‘de nacht is om te slapen’. Het eerste project van deze samenwerking, de pilot ‘Zorgcirkels’, is reeds gestart. 

Zorgcirkels

De pilot ‘Zorgcirkels’ is een nieuwe samenwerking tussen de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Op twee locaties in Sint Jansteen – locatie De Baronie van ZorgSaam en locatie Van Hovenstraat van Tragel – wordt nu gebruikgemaakt van één nachtdienst. Wanneer de bewoners van Tragel gedurende de nacht zorg nodig hebben, beantwoordt de centrale van Tragel de eerste vraag. Indien zorg daadwerkelijk nodig is, wordt deze verleend door een medewerker van de nabijgelegen ZorgSaamlocatie De Baronie.

Zorgopvolging in de regio

De samenwerking in Sint Jansteen is een eerste pilot in de nachtzorg. Het verloop van de pilot wordt uiteraard gemonitord. Bij een positieve evaluatie wordt de pilot voorgezet en de samenwerking mogelijk uitgebreid naar andere locaties.