• algemeen

In het jaar dat de samenwerking tussen het Universitair Ziekenhuis Gent en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen twintig jaar bestaat, spreken beide organisaties in een unieke raamovereenkomst af nog intensiever te gaan samenwerken. Zowel patiënten, als medewerkers, als inwoners van Zeeuws- en Oost-Vlaanderen hebben voordeel bij de nieuwe afspraak van beide organisaties om elkaars sterke regionale partners te zijn.

René Smit, voorzitter Raad van Bestuur ZorgSaam: ”De zorg in Zeeland staat door de dubbele vergrijzing voor een enorme uitdaging de zorg toegankelijk te houden. De verdere uitbouw van onze samenwerking creëert een robuust zorgnetwerk over de grens heen. Dit garandeert voor de toekomst goede zorg dichtbij, van regionale basiszorg tot academische excellentie.”

Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent: “Door de lange samenwerking zijn er steeds meer mogelijkheden op medisch inhoudelijk vlak om patiënten in Zeeland te behandelen. Het aantal en de kwaliteit stijgt steeds verder. Bovendien is er een betere bezetting van de vakgroepen en ook zien we een toename in deelname aan wetenschappelijk onderzoek in Gent. We zetten die lijn zeker en vast voort.”

Internationale verschillen

Samenwerking tussen een streekziekenhuis en academisch ziekenhuis is een noodzakelijke, normale constructie in het zorglandschap. Dat daarbij landsgrenzen worden overgestoken komt echter niet vaak voor. Internationale verschillen in zorgsystemen en wet- en regelgeving maken dat niet eenvoudig. Na jarenlange samenwerking tussen ZorgSaam en het UZ Gent sluit de zorg van beiden op elkaar aan. ZorgSaam levert laagdrempelige regionale zorg in Zeeuws-Vlaanderen en het 40 kilometer verder liggend UZ Gent biedt academische zorg, ingewikkelde diagnostiek en behandeling van zeldzame of complexe aandoeningen. De samenwerking biedt de grensregio en met name de bewoners van Zeeuws-Vlaanderen een sterke basis waarop vertrouwd kan worden. Patiënten krijgen de gepaste, best mogelijke zorg op de juiste plek.

Grensoverschrijdend samenwerken

Die basis wordt nu nog sterker. De nieuwe, op 1 februari getekende, raamovereenkomst betekent een structurele verbinding tussen beide organisaties. Een belangrijk deel van de samenwerking zal inzetten op het grensoverschrijdend samenwerken. De vergaande samenwerking tussen UZ Gent en ZorgSaam is uniek in Europa en dat maakt dat er nog steeds belemmeringen zijn. Denk aan de internationale verschillen in zorgsystemen en wet- en regelgeving en de erkenning van professionals over de grenzen heen, procedures van zorgcontractering en facturatiestromen. ZorgSaam en UZ Gent gaan nu gezamenlijk nog meer werken aan kansen voor de grensregio. Ze spannen zich in om belemmeringen te slechten en tot uitzonderingsregelingen te komen zodat mensen makkelijker de grens over kunnen.

ZorgSaam zorgt samen met UZ Gent

UZ Gent zal bovendien de regionale zorg in Zeeland ondersteunen en versterken. Dat gebeurt onder andere door behoud of uitbreiding van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de bestaande medisch specialistische zorg in Zeeuws-Vlaanderen, inclusief de acute zorg op Spoedeisende Hulp, Intensive Care en de dialyseafdeling. De toezegging van UZ Gent om ZorgSaam maximaal te ondersteunen in het organiseren en verlenen van ziekenhuiszorg in Zeeland is essentieel voor het voortbestaan van ZorgSaam. De verantwoordelijkheid die het UZ Gent daarmee neemt, is bestuurlijk ingevuld door het UZ Gent zeggenschap te geven over bepaalde strategische beslissingen van ZorgSaam Ziekenhuis. ZorgSaam mag zich hierdoor officieel Partner UZ Gent noemen. Het gaat niet over fuseren of overnemen, het gaat over elkaar versterken door samen te werken.

Voordelen

De handtekeningen onder de overeenkomst bevestigen niet alleen versterking van de patiëntenzorg in de dynamische grensregio met onder andere gefuseerde, grensoverschrijdende havens. Ook voor de organisatie van de ziekenhuizen geeft het voordelen. ZorgSaam kan deelnemen aan innovaties bij het UZ Gent en het UZ Gent kan leren van de ketenaanpak (huisarts, thuiszorg, ouderenzorg en ziekenhuis) die in het DNA van ZorgSaam zit. Verder wordt het academisch profiel van het UZ Gent met het Zeeuwse aandeel van complexe zorg versterkt waardoor de mogelijkheden tot opleiding en onderzoek uitbreiden. Bovendien kunnen beide ziekenhuizen door uitwisseling van stageplekken aantrekkelijke werkgevers zijn die nieuwe medewerkers boeien, niet onbelangrijk in de huidige tijd van personeelstekorten. Door de samenwerking wordt ook de zorg aan in Zeeuws-Vlaanderen woonachtige Vlamingen in Zeeuws-Vlaanderen zelf gestimuleerd.

Concreet

Voor de komende periode zal er concreet worden gewerkt aan de borging van de ziekenhuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen. Het betreft ondersteuning vanuit Gent bij schaarste aan artsen in Terneuzen, stages bij ZorgSaam van specialisten in opleiding zodat ze bekend raken met de Zeeuws-Vlaamse regio en een mogelijke uitbreiding van de complexere zorg bij ZorgSaam met artsen van UZ Gent. Er wordt al intensief over en weer samengewerkt op onder andere kindergeneeskunde en orthopedie en al spreekuur in Terneuzen gedaan door de klinisch geneticus, de kindercardioloog, de neurochirurg en de gynaecoloog-oncoloog uit Gent.

ZorgSaam levert laagdrempelige regionale zorg in Zeeuws-Vlaanderen en het 40 kilometer verder liggend UZ Gent biedt academische zorg, ingewikkelde diagnostiek en behandeling van zeldzame of complexe aandoeningen. UZ Gent heeft zo’n 6.000 medewerkers in dienst. Het universitair ziekenhuis heeft tientallen operatiezalen waar men tienduizenden chirurgische ingrepen uitvoert. Het UZ is ook bekend om zijn hart-, lever- en pancreastransplantaties en is ook veelal het verlengstuk van regionale ziekenhuizen. De campus in Gent telt een 40-tal gebouwen en men is steeds aan uitbreiding en vernieuwing bezig.

Foto van het ondertekeningsmoment

Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent en René Smit, voorzitter Raad van Bestuur ZorgSaam zetten hun handtekeningen onder een unieke internationale samenwerkingsovereenkomst tussen beide zorgorganisaties. © Christophe Vander Eecken Photoshelter