• algemeen
  • wonen & zorg

ZorgSaam doet mee aan landelijk wetenschappelijk onderzoek waarmee in kaart wordt gebracht hoeveel cliënten in verpleeghuizen klachten van COVID-19 (het Coronavirus) vertonen en hoeveel positief getest zijn. Dit onderzoek is heel belangrijk voor het te voeren beleid van de regering en omdat het gebruikt kan worden voor een eerlijke verdeling van bedden en hulpmiddelen.

Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksinstituut Nivel.

Voor dit onderzoek worden behandelgegevens van cliënten gebruikt, voor zover deze betrekking hebben op besmetting en symptomen van Covid-19. Het Nivel en het RIVM gaan hierbij uiterst zorgvuldig te werk. Alle mogelijke maatregelen worden genomen om te voorkomen dat gegevens kunnen worden herleid tot herkenbare, individuele personen. Gegeven de druk op de zorg en de urgentie van de Coronacrisis kan ZorgSaam redelijkerwijs niet iedereen vooraf om toestemming vragen. Gegevens van cliënten die eerder expliciet bezwaar hebben gemaakt tegen gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden niet gebruikt.

Uiteraard kunt u, indien u dat wenst, ook nu nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens in dit onderzoek. U kunt daarvoor desgewenst contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (fg@zzv.nl). Zie voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw privacy onze privacyverklaring.