• ziekenhuis

Het blijkt dat bepaalde budget polissen de geplande zorg van ZorgSaam Ziekenhuis niet vergoeden. Dit geldt voor 2019 t/m 2021.

Drie polissen

Het betreft drie polissen die onder Zilveren Kruis vallen, te weten de Basis Budget polis, de Ziezo Selectief polis en de ZorgPlan selectief. Dit zijn naturapolissen die de planbare zorg bij slechts een beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen vergoeden. De spoedzorg, alle zorg aan kinderen en de verloskunde bij ZorgSaam Ziekenhuis worden wel vergoed op de genoemde polissen.