Ziekenhuiszorg dichtbij huis niet altijd vergoed. Bekijk uw polis!

20 december 2018
Algemeen
Ziekenhuis

De nieuwe zorgverzekeringen over 2019 zijn bekend. Het blijkt dat bepaalde budget polissen de geplande zorg van ZorgSaam niet vergoeden.

Het betreft drie polissen die onder Zilveren Kruis vallen, te weten de Basis Budget polis, de Ziezo Selectief polis en de ZorgPlan selectief van Avéro (onderdeel van Zilveren Kruis). Dit zijn naturapolissen die de planbare zorg bij slechts een beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen vergoeden. De spoedzorg, alle zorg aan kinderen en de verloskunde bij ZorgSaam Ziekenhuis worden wel vergoed op de genoemde polissen.

Let op!

Het is deze periode mogelijk om de diverse zorgverzekeringen voor 2019 met elkaar te vergelijken en over te stappen op de meest geschikte aanbieder of variant die past bij uw wensen. Heeft u een budget polis van Zilveren Kruis of Avéro en wilt u ook voor planbare zorg naar ZorgSaam? Benut dan deze mogelijkheid.