Op 6 juli 2023 zijn de bestuurders van Adrz, Allévo, Gors, SVRZ, Zorggroep Ter Weel, ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen en Zorgstroom samen met facilitator Viazorg een unieke samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hiermee slaan zij de handen ineen voor het ontwikkelen van een gezamenlijk en innovatief online leerplatform. Deze mijlpaal is de start van een intensieve samenwerking tussen de organisaties. Zij spelen hiermee in op de groeiende behoefte aan een doorlopende professionele ontwikkeling in de zorg- en welzijnssector en de verbetering van de kwaliteit van de zorg in de regio.

Wat houdt het leerplatform in?

Het regionale online leerplatform gaat een breed scala aan leermogelijkheden bieden voor zorg- en welzijnsprofessionals in Zeeland. Het gaat om een combinatie van innovatieve en interactieve modules, virtuele simulaties en praktische oefeningen. Van een cursus medicatie via sonde toedienen tot BHV en reanimatie- of hygiëneprotocollen. Alles gericht op het verbeteren van de vaardigheden en kennis van de zorgverleners. Hiermee kunnen zorgprofessionals hun eigen tempo en leerbehoeften bepalen. Het platform biedt ook de mogelijkheid om te leren van experts uit diverse zorg- en welzijnsdisciplines. Zorgcollega’s uit de regio kunnen hier ervaring uitwisselen. Dat zorgt voor meer overeenkomsten in vaardigheden en kennis. Ook vergroot het de uitwisselingsmogelijkheden en brede inzetbaarheid van schaarse medewerkers.

Vernieuwing en voordelen van het online leerplatform

De vernieuwing in de samenwerking zit in het samen opleiden, over organisatiegrenzen heen. Als organisaties hun aanbod delen, vergroot dit aanbod en kunnen medewerkers dicht bij huis trainingen volgen. Ook gaan de samenwerkende organisaties cursussen en e-learnings ontwikkelen. Zo sluit het aanbod helemaal aan bij de behoefte van de medewerkers en de organisaties. Hiermee versterken ze elkaar. Samen organiseren van scholingen en trainingen vermindert de reistijd en de werkdruk, het vergroot loopbaankansen. Dit platform is bijzonder, omdat het niet voor één sector is. De ziekenhuizen, thuis-, gehandicaptenen ouderzorg trekken hierin samen op. De deelnemende organisaties hopen dat andere deelsectoren van zorg- en welzijn ook op termijn aanhaken. Medewerkers uit verschillende sectoren kunnen zo onderling veel van elkaar leren en de zorg verder op elkaar afstemmen. De Zeeuwse opleiders op mbo- en hbo-niveau volgen de ontwikkelingen met interesse. Zij haken komend jaar ook bij de ontwikkeling. Wanneer naast zorg- en welzijnsprofessionals ook docenten en studenten kunnen deelnemen is de cirkel van een leven lang leren rond.

“Met het aangaan van deze overeenkomst zetten we de eerste stap naar gezamenlijk vitaal werkgeverschap in de Zeeuwse zorgen welzijnssector. Door samen op te trekken in het faciliteren van een online leerplatform zorgen we voor de professionele ontwikkeling en perspectief voor onze huidige en toekomstige medewerkers. We dragen daarmee bij aan een vitale sector, met uitdagend werk, waar persoonlijke ontwikkeling groot staat geschreven.” René Smit

De ontwikkeling en implementatie van het online leerplatform duren volgens planning een jaar. Tijdens deze periode werken de zeven zorgorganisaties nauw samen om een gebruiksvriendelijk, interactief en inhoudelijk rijk platform te ontwerpen. Een leerplatform dat voldoet aan de specifieke behoeften van de Zeeuwse zorg- en welzijnssector. Dit gebeurt onder begeleiding van Viazorg en de leverancier Next Learning Valley. In de toekomst worden alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uitgenodigd om deel te nemen, ongeacht hun omvang. Juist ook voor kleine organisaties en samenwerkingsverbanden is dit heel geschikt omdat zij als gebruiker kunnen aansluiten.

Waarom dit leerplatform?

Het gezamenlijke online leerplatform is één van de doelstellingen uit het Deltaplan arbeidsmarkt zorg en welzijn Zeeland. Dit is een samenwerkingsverband van Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties voor het gezamenlijk aanpakken van het tekort op de arbeidsmarkt. Samenwerken op gebied van Leren & ontwikkelen is één van de hoofdthema’s.