• ambulancedienst
  • algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Op maandag 11 september hebben demissionair zorgministers Kuipers en Helder het regioplan en Inwonerakkoord Zorg Zeeland in ontvangst genomen. Minister Kuipers: “Ik ben blij dat hier in Zeeland wordt gewerkt op de manier die we voor ogen hadden met het Integraal Zorgakkoord. Samen met de mensen in de omgeving kijken wat er in de regio nodig is aan zorg, en hoe dat in te richten. Zo houden we de zorg van hoge kwaliteit en toegankelijk voor iedereen”. Het aanbieden van het inwonerakkoord en regioplan, was ook meteen het startsein van de campagne ‘Samen houden we Zeeland gezond’.

Integraal regioplan

Een gezond Zeeland met goede zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Dat is de ambitie van de Zeeuwse Zorg Coalitie, het samenwerkingsverband van inwoners, zorg- en welzijnsorganisaties, alle 13 Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland en zorgverzekeraar CZ. Om dat samen in Zeeland te organiseren is een integraal, provincie breed plan van aanpak voor de zorg opgesteld. Dit Regioplan geeft niet alleen de omvang van de opgave weer, maar biedt tegelijk ook perspectief met samenhangende oplossingsrichtingen. “De zorguitdagingen in Zeeland zijn groot. Maar het vertrouwen dat we deze met elkaar aan kunnen pakken ook,” zegt Peter Bennemeer, voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Inwoners en zorg

“Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we iedereen in Zeeland nodig,” zegt Bennemeer. “Overheden, zorgverzekeraars, bestuurders, zorg- en hulpverleners én inwoners. Ook voor hen is een belangrijke rol weggelegd als het gaat om het toegankelijk houden van de zorg.” Op initiatief van de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn daarom het afgelopen half jaar driehonderd Zeeuwen met elkaar in gesprek gegaan over de zorg in hun regio. Samen kwamen zij tot voorstellen die bij kunnen dragen aan het toekomstbestendig maken van de zorg. Die voorstellen zijn uitgewerkt en vastgelegd in het Inwonerakkoord Zorg Zeeland, dat vandaag is aangeboden aan de ministers Kuipers en Helder van VWS. Minister Helder: “We staan voor grote uitdagingen in de zorg op het gebied van arbeidsmarkt, vergrijzing en betaalbaarheid. Zo ook in Zeeland en daarom is het mooi om te zien hoe er hier samen met inwoners regionaal wordt samengewerkt om de zorg van goede kwaliteit en toegankelijk te houden.”

Samen Zeeland Gezond

Inwoners hebben zelf ook invloed op de toegankelijkheid van de zorg. Door goed voor jezelf en anderen te zorgen zijn we gezonder en gelukkiger. Dat is belangrijk voor jezelf, maar ook voor Zeeland. Want inwoners kunnen daarmee namelijk de druk op de Zeeuwse zorg- en hulpverleners verminderen. Om het bewustzijn en de betrokkenheid onder de Zeeuwen te vergroten, heeft de ZZC het initiatief genomen voor de campagne ‘Samen houden we Zeeland gezond’.