• Oogheelkunde

ZorgSaam Ziekenhuis doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Soms hebben we te maken met knelpunten. In het geval van oogheelkunde hebben we door ziekte en onderbezetting een lange periode flink wat tegenslagen gehad. Desondanks willen we de kwaliteit van zorg hoog houden. Dit resulteerde/resulteert in langere wachttijden. We werken hard om tot een oplossing te komen. Zo was er extra inzet van het gehele specialisme: van secretaresses tot artsen. Ook waren vrije dagen van de oogartsen tijdelijk ingetrokken.

Het is niet alleen landelijk, maar bijvoorbeeld ook in België erg lastig om oogartsen en optometristen te vinden. Het is fijn te melden dat we onlangs een vierde oogarts hebben aangetrokken en dat er optometristen beschikbaar zijn die wij momenteel inhuren.

Zo kunnen we inlopen op de wachttijden. Dit alles neemt niet weg dat onze patiënten hier hinder van ondervonden en nog ondervinden. Dat vinden we erg vervelend en daar bieden we onze excuses voor aan. We nemen de situatie serieus en we doen er alles aan om afspraken naar voren te halen. Door onze inspanningen zijn we op de goede weg.