• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

De gemeente Sluis en ZorgSaam onderzoeken welke aanpassingen er mogelijk zijn om West Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van wonen, werken, zorg en onderwijs aantrekkelijker te maken en te houden.

Aanleiding is de steeds breder wordende zorgkloof en daarmee samenhangende verslechtering van de leefbaarheid. Door vergrijzing en ontgroening zijn er steeds minder jongeren om voor de groeiende groep ouderen te zorgen. Die trend speelt in een groot deel van Nederland maar in het meest Zuidwestelijke puntje is het al een heus probleem. Voorzieningen als winkels, onderwijs, cultuur staan onder druk en door mogelijk wegvallen verslechtert de leefbaarheid waardoor er nog minder jonge gezinnen blijven en er een neerwaartse spiraal ontstaat.

Door zorg voor ouderen anders te organiseren (zo lang mogelijk thuis mét zorg) en aantrekkelijk wonen en leven voor jongeren mogelijk te maken in West Zeeuws-Vlaanderen (in betaalbare nieuwe wijken), kan het tij mogelijk worden gekeerd. Het vergt meer dan woorden, snelheid is nodig en er zullen goede keuzes gemaakt moeten worden. Het gaat om het toekomstgericht investeren in het gebied. In de kern Oostburg, maar ook in Sluis, Cadzand, Nieuwvliet, Breskens, IJzendijke, Aardenburg en voor alle tussenliggende dorpen. Het omvat heel de regio, vandaar de werktitel ‘Leefbaar, duurzaam en vitaal West Zeeuws Vlaanderen’, kortweg Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen.

De gemeente Sluis en ZorgSaam maken nu werk van het onderzoeken van de keuzemogelijkheden. Extra aanleiding is het feit dat ZorgSaam over enige tijd enkele bestaande gebouwen (Stelle – ouderenzorg en Antonius – ziekenhuis, apotheek, huisartsen e.a.) moet vervangen door nieuwbouw. Waar en in welke vorm dat plaatsvindt, is van invloed op het totaalplaatje van voorzieningen en leefbaarheid in West Zeeuws-Vlaanderen. Op 14 april hebben de gemeente en ZorgSaam de intentie uitgesproken om gezamenlijk een verkenning van een half jaar te starten waarna er een compleet beeld van opties en haalbaarheid moet liggen. Vanzelfsprekend zullen te zijner tijd ook andere partijen betrokken worden bij de planvorming. Er is al afstemming met de Zeeuwse Zorg Coalitie en het samenwerkingsverband Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen, waarin de (Zeeuws-Vlaamse) gemeente(n), huisartsen, zorgaanbieders, en zorgverzekeraar samenwerken.