• Coensdike
  • thuiszorg
  • wonen & zorg

Zoals bekend is de zorgkloof tussen steeds meer zorg vragende ouderen en te weinig zorgpersoneel in Zeeland al duidelijk aanwezig. In Zeeuws-Vlaanderen levert het zelfs al serieuze problemen op. Zorgmedewerkers werken keihard, maar met name in de ouderenzorg zijn er soms te weinig collega’s. Dat legt druk op de kwaliteit en de beschikbaarheid van zorg.

ZorgSaam en andere zorgorganisaties in de Zeeuwse Zorg Coalitie doen hun best om de zorg anders te organiseren en zo oplossingen te vinden. Er zijn inmiddels plannen bijvoorbeeld om de ouderenzorg in Zeeuws-Vlaanderen anders te verdelen over de regio. ZorgSaam gaat de ouderenzorg efficiënter clusteren in zorgwijken en enkele centra voor wonen met zorg. Zo kan er met minder beschikbaar personeel toch voldoende kwaliteit van zorg geleverd worden. Deze plannen vergen veel voorbereiding; de uitvoering zal over 1 tot 3 jaar starten en de uitrol zal meerdere jaren duren.

Een onderdeel van deze plannen zal wegens omstandigheden echter worden vervroegd. De toekomstige verhuizing van de psychogeriatrische zorg in Aardenburg, locatie Coensdike zal naar voren worden gehaald en per direct, op donderdag 29 juni, worden uitgevoerd.

Van de oorspronkelijke twee groepen bewoners met een psychogeriatrische aandoening (met name dementie), is er na een eerdere verhuizing van een groep in 2020 nog 1 groep van 8 bewoners over, op afdeling Zeeschelp. Het is al langere tijd niet eenvoudig om de zorg qua personeel en roosters rond te krijgen op de Zeeschelp. Met ingang van deze zomer lukt het door zomerverlof en persoonlijke omstandigheden van medewerkers definitief niet meer. De acht bewoners kunnen daardoor niet langer in Aardenburg blijven wonen. Er kan namelijk op korte en lange termijn onvoldoende zorg gegarandeerd worden. Eventuele noodoplossingen voor Aardenburg gaan ten koste van de zorg op andere locaties waar ook geen tijd over is. Vanwege de reeds bestaande plannen om de PG-zorg vanuit Aardenburg te verhuizen is het een logische keuze dat noodgedwongen te vervroegen.

Hoewel logisch, is het een vervelende situatie, zowel voor de bewoners en hun naasten als de medewerkers die zich met hart en ziel inzetten. ZorgSaam zal zeer zorgvuldig en met maatwerk per bewoner en in overleg met diens familie de verhuizing en opvang op een andere locatie begeleiden.

Andere ouderen die in Coensdike wonen, huren hun appartement van Woongoed en wonen zelfstandig, eventueel gebruik makend van de Thuiszorg van ZorgSaam. Deze zorg blijft in Aardenburg. Ook de dagbesteding blijft in Coensdike.