• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Het coronavirus dat de wereld teistert heeft grote gevolgen voor onder andere de zorg.

ZorgSaam zet alles op alles om goede en veilige zorg voor cliënten, patiënten en bewoners te blijven garanderen. Ook de meest kwetsbare mensen kunnen op ons blijven rekenen! Dat doet ZorgSaam in nauwe samenwerking met andere zorgverleners in de regio, zoals de huisartsen, SVRZ, ADRZ, Emergis en Tragel. Ook over de grens blijft de intensieve samenwerking intact. Onze partners zoals UZ Gent en Maria Middelares blijven onze doorverwezen patiënten ontvangen.

Wij hebben een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd om op de verwachte grote toevloed van besmette patiënten en cliënten voorbereid te zijn. Zo zijn alle niet-dringende doktersafspraken en minder urgente operaties afgezegd. Uit het oogpunt van veiligheid is bezoek in de ouderenzorg en in het ziekenhuis zeer sterk beperkt. Wij realiseren ons de gevolgen van deze maatregelen op velen van u. Naar verwachting zullen deze gedurende lange tijd van kracht blijven. Wij vragen u om uw begrip én flexibiliteit.

Onze bijzondere inzet in verband met het coronavirus zal nog geruime tijd nodig zijn: in het ziekenhuis, bij de mensen thuis, in de ambulance en op de locaties voor ouderenzorg. Wij willen u ervan verzekeren dat u kunt vertrouwen op de grote inzet en betrokkenheid van onze medewerkers.

Daarnaast houden ook vele anderen met een achtergrond in de zorg zich beschikbaar de komende weken, zoals studenten, gepensioneerden en voormalig medewerkers. Wij zijn onder de indruk van hoe iedereen een steentje wil bijdragen in deze heel ongewone omstandigheden!

ZorgSaam ontving de laatste dagen vele attenties en blijken van waardering uit de regio. Het doet ons goed om te ervaren hoezeer velen ons een hart onder de riem willen steken.

Wij hebben een dringend verzoek: houd u aan de landelijk opgedragen leefregels!

  • Houd altijd voldoende afstand (minstens 1,5 meter);
  • Breng geen bezoek aan anderen als u gezondheidsklachten heeft;
  • Ga zo min mogelijk de deur uit;
  • Schud geen handen;
  • Was uw handen regelmatig met water en zeep;
  • Gebruik papieren zakdoekjes. Was daarna uw handen;
  • Geen zakdoekjes? Hoest en nies dan in de binnenkant van uw elleboog.

Gezien de ontwikkelingen kan de werkwijze van ZorgSaam dagelijks veranderen. Raadpleeg eerst onze informatiepagina over het coronavirus voordat u contact met ons opneemt.

Van harte bevelen we u aan goed voor uzelf te zorgen en goed op uw geliefden te letten. Samen kunnen we deze ongekende crisis aan. Samen blijven we ZorgSaam!

Raad van Bestuur van ZorgSaam,

René Smit en Piet van der Maas