• algemeen
  • ziekenhuis

Al meer dan 15 jaar werken het UZ Gent en ZorgSaam nauw samen, ook tijdens de COVID-19-crisis. Beide partijen gaan het partnership nu verder uitdiepen en uitbreiden. Diverse uit te werken actiepunten zijn recent benoemd. Inwoners van Zeeuws-Vlaanderen houden zo steeds toegang tot kwalitatieve zorg: dichtbij huis voor de tweedelijnszorg en in Gent voor hooggespecialiseerde zorg. Voor studenten komen er meer stageplaatsen in Zeeuws-Vlaanderen.

Dankzij de bestuurlijke samenwerking van ZorgSaam en UZ Gent wordt de tweede- en derdelijnszorg beter op elkaar afgestemd via onder meer regelmatig overleg tussen de artsen en de uitwisseling van patiëntengegevens. ZorgSaam staat in Zeeuws-Vlaanderen nog steeds garant voor kwalitatieve basiszorg en wijst patiënten voor hooggespecialiseerde zorg door naar het UZ Gent. De artsen en andere medewerkers van ZorgSaam zullen vaker meewerken in het UZ Gent om gemeenschappelijke zorgtrajecten af te stemmen en permanente vorming te krijgen. Ze zullen ook vaker deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek van het UZ Gent. De Belgisch-Nederlandse samenwerking zorgt ook voor meer stagekansen voor verpleegkundigen en andere zorgberoepen, huisartsen in opleiding en artsen-specialisten in opleiding. Vlamingen kunnen daarvoor terecht in ZorgSaam en omgekeerd.

Het artikel gaat verder onder de foto.

Prof. dr. Eric Mortier (gedelegeerd bestuurder UZ Gent) & René Smit (voorzitter Raad van Bestuur ZorgSaam) © Thomas Verfaille

Dubbele vergrijzing in Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen kent een dubbele vergrijzing. De bevolking veroudert en de jongeren trekken vaak weg uit de regio. ZorgSaam moet daardoor vaker laagcomplexe chronische zorg bieden aan oudere patiënten. Tegelijk vergrijzen de zorgverleners en stromen er weinig nieuwe in. Dankzij de samenwerking met het UZ Gent kan ZorgSaam focussen op tweedelijnszorg en kunnen stagiairs een oplossing zijn om het tekort aan zorgverleners op te vangen.

Vlaamse emigratie

Steeds meer Vlamingen verhuizen naar Zeeland. De overheid verwacht dat tegen 2050 ongeveer 50 procent van de bevolking in Zeeuws-Vlaanderen Vlaams zal zijn. Voor deze Vlamingen zal het een geruststelling zijn dat het regionale ziekenhuis samenwerkt met het UZ Gent. Zo kunnen ze voor hun tweedelijnszorg in Nederland blijven en zijn ze indien nodig zeker van derdelijns- en hooggespecialiseerde zorg in de buurt.

Sterk breed zorgnetwerk

Dankzij de bestuurlijke samenwerking van ZorgSaam en UZ Gent krijgt een sterk Zeeuws én academisch zorgnetwerk verder vorm. De uitbreiding van het partnership UZ Gent en ZorgSaam ondersteunt dan ook de brede samenwerking in Zeeland (de Zeeuwse Zorg Coalitie) en de specifieke samenwerking tussen de Zeeuwse ziekenhuizen.

Politieke top

Op de Nederlands Vlaamse politieke top op 4 november werd de intensivering van de samenwerking van UZ Gent en ZorgSaam als goed voorbeeld besproken. Beide regeringen vinden dat goede samenwerking in de zorg een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg; in het kader van de aanpak van de coronapandemie maar ook breder.