• algemeen
  • ziekenhuis

Op donderdag 5 november maakten UZ Gent en ZorgSaam bekend om de samenwerking uit te breiden en uit te diepen (lees hier). Dit om toegankelijke zorg te garanderen in onze regio. De PZC maakte een vervolgartikel en sprak met René Smit, voorzitter Raad van Bestuur van ZorgSaam.

Je kunt straks voor meer operaties bij ZorgSaam terecht. Zo gaan ze dat regelen

Patiënten kunnen straks voor veel meer behandelingen bij ZorgSaam ziekenhuis terecht. Wie toch wordt doorverwezen naar het UZ Gent – omdat een operatie te complex is – zal zien dat alles vlotter verloopt. Dat kan omdat ZorgSaam Ziekenhuis en UZ Gent veel intensiever gaan samenwerken.

Het UZ Gent en ZorgSaam ziekenhuis zijn bepaald geen vreemden voor elkaar. Want ze werken al zo’n vijftien jaar samen. In de loop der tijd is die samenwerking intensiever geworden. Op steeds meer vakgebieden werken artsen samen en wisselen ze patiënten uit. Het gaat dan vooral om complexe behandelingen en ziektebeelden.

,,Als wij mensen niet kunnen behandelen in ZorgSaam, worden die vaak doorverwezen naar UZ Gent of AZ Maria Middelares”, legt directeur René Smit van ZorgSaam uit. Uiteraard werkt ZorgSaam ook samen met Nederlandse ziekenhuizen (zoals Erasmus MC), maar UZ Gent is 35 kilometer verderop en ligt dus zowat om de hoek.

Waar zijn de extra handen aan het bed?

Dat beide partners de banden nauwer aanhalen heeft verschillende redenen. ZorgSaam ziet dat door de vergrijzing steeds meer mensen complexere zorg nodig hebben. Die kan ZorgSaam niet altijd bieden, onderstreept Smit. Bovendien trekken de jongeren uit de streek weg. ,,Juist zij zouden de extra handen aan het bed kunnen zijn waaraan zoveel behoefte is.”

ZorgSaam vraagt zich bovendien af hoe ze kan zorgen dat er voldoende artsen en gekwalificeerde verpleegkundigen zijn. ,,En, hoe we het groeiend aantal Vlamingen dat hier woont ook de voorzieningen in Zeeland gebruiken”, vult Smit aan. ,,Daar worden die voorzieningen sterker van; maar het gebeurt nu erg weinig.”

Patiënten kunnen straks voor meer in de buurt terecht

Patiënten gaan veel merken van de intensievere samenwerking, stelt Smit. ,,Mensen kunnen straks voor meer behandelingen in de buurt terecht. Ze hoeven dus niet voor alle complexe zaken naar België. Bovendien zal de zorg in beide ziekenhuizen naadloos aansluiten. Als je toch naar Gent moet, is het ook administratief goed geregeld en betaalt de zorgverzekeraar de behandeling. Daarmee is de continuïteit van de zorg verzekerd.”

Verder zullen er meer stageplaatsen komen voor bijvoorbeeld verpleegkundigen en wil UZ Gent huisartsen opleiden, aldus Smit. ,,Dat is goed nieuws. We hebben een gebrek aan huisartsen en in Zeeuws-Vlaanderen hebben we al huisartsen die in België zijn opgeleid.”

ZorgSaam keert zich niet af van Adrz. Juist niet.

Het UZ Gent heeft ook belang bij de samenwerking. ,,UZ Gent heeft zich ingericht op het behandelen van Zeeuwse patiënten. Het is niet dat er af en toe iemand wordt doorverwezen, het is een substantiële hoeveelheid mensen. Valt die stroom weg, kan UZ Gent bepaalde dingen ook niet meer doen.”

De intensievere samenwerking betekent niet dat ZorgSaam zich afkeert van Zeeuwse zorgaanbieders, zoals ziekenhuis Adrz. ,,Nadrukkelijk niet”, benadrukt Smit. ,,Dit is een noodzakelijke stap om de zorg in heel Zeeland te garanderen. We maken juist ook met Adrz, andere aanbieders, gemeenten, provincie en zorgverzekeraar CZ plannen om de zorg in Zeeland op lange termijn te continueren.”

Zowel de Belgische en Nederlandse regering steunen de grensoverschrijdende samenwerking van ZorgSaam en UZ Gent. Waar nodig wordt gekeken of verschillen in regels kunnen worden opgelost.

Bron

PZC, journalist: Jeffrey Kutterink