• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

PZC maakte een artikel over de voordelen van een zorggroep bij het bestrijden van het coronavirus. Met dank aan journalist Theo Giele en fotograaf Anne Hana.

 

De verpleeg- en verzorgingshuizen van ZorgSaam in Zeeuws-Vlaanderen hebben er bij de bestrijding van corona baat bij dat ze met het ziekenhuis in één organisatie zitten. Essentiële kennis en materialen konden snel worden ingezet. En er werd snel en veel getest.

De medische staf van het ziekenhuis beschouwde de specialisten ouderengeneeskunde, naast longartsen, internisten, intensivisten en anesthesiologen, vanaf het begin als essentiële specialisten voor de coronazorg. “Heel typerend voor de aanpak”, vindt René de Bakker. Hij is zelf specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSaam.

“Als ouderenzorg hadden we direct de beschikking over infectiepreventiemedewerkers. Medisch microbioloog Anne Mayer heeft ons van het begin af aan gewezen op de risico’s en advies gegeven over te nemen acties. Verder was door de verbintenis met het ziekenhuis geen gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen.”

De Bakker: “Ik zag op de tv bij Frontberichten hoe het in sommige verpleeghuizen elders in het land gaat. De tranen schoten in mijn ogen bij het zien van de beperkte middelen die zij hadden.”

Specialist ouderengeneeskunde René de Bakker

Testen

Op 5 maart begon ZorgSaam met het testen van cliënten met luchtwegklachten binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen. Later werd de indicatie waarop getest werd verder uitgebreid naar koorts, diarree en verlies van smaak of reuk.

Alle zorgmedewerkers zijn van het begin af aan getest, of ze nu in het ziekenhuis, de verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg werkten. ZorgSaam legde hiervoor de drempel lager dan de criteria van het RIVM. Daardoor werden besmettingen sneller ontdekt. “Als er medewerkers klachten hadden, werden ze meteen uit het werkproces gehaald. Pas als ze negatief getest waren, mochten ze weer aan het werk. Ik denk dat we zo besmettingen in de huizen voorkomen hebben.”

Eén op zes zorgmedewerkers is getest. Tot woensdag ging het om precies te zijn om 502 medewerkers, van wie 35 positief waren. De laatste weken zijn ook huisgenoten van medewerkers getest, als zij klachten hadden, omdat zij de medewerkers zouden kunnen besmetten. Bij 6 van de 87 huisgenoten werden besmettingen vastgesteld.

Hartverwarmend

Niet alleen de ouderenzorg had er baat bij in een organisatie te zitten met het ziekenhuis. Het werkte ook andersom. “Binnen de ouderenzorg is snel een Covid-afdeling gecreëerd om het ziekenhuis te ontlasten. Medewerkers vanuit de verschillende sectoren hebben zich spontaan aangemeld voor deze afdeling. Echt hartverwarmend.”

De Bakker: “Ik zeg niet dat we de uitbraak van infecties volledig hebben kunnen voorkomen. Ook wij hebben op drie kleinschalige afdelingen in het verpleeghuis besmettingen gehad. Maar we hebben dat kunnen beperken tot één of twee cliënten. Waarschijnlijk hebben we ook veel geluk gehad. De vraag is: blijft dit zo? Kunnen we door onze acties de uitbraken beperken? Eind van dit jaar zullen we het weten of de aanpak de juiste is geweest. Maar ik weet wel dat meteen toegang hebben tot kennis, kunde en materialen essentieel is.”

Over het coronavirus