Na het vertrek van bestuurder Johan de Graaf vragen de vele bestuurlijke taken en ook de transformatie van zorg om een snelle doch weloverwogen opvolging. De Raad van Toezicht van ZorgSaam heeft ervoor gekozen om voor een periode van ongeveer een jaar in de opvolging te voorzien door middel van een ervaren en deskundige ad interim bestuurder. Zo ontstaat tijd om beter zicht te krijgen op de uiteindelijke invulling van de Raad van Bestuur.

De nieuwe tijdelijke bestuurder is gevonden in de persoon van Edwin Hummel die per 1 februari zal starten. Hij heeft een rijke ervaring als interim bestuurder en directeur bij diverse zorgorganisaties, vaak met een focus op bedrijfsvoering in brede zin, vastgoed en financiën. Op dit moment is Hummel nog directeur bedrijfsvoering, financiën en vastgoed a.i. bij WZU Veluwe, een organisatie met woonzorg, thuiszorg en huishoudelijke hulp. Daarnaast vervult hij twee toezichthoudende functies.

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur ZorgSaam zijn verheugd met de komst van Edwin Hummel. De zittende bestuurders, Kim Hurkens en René Smit zullen zich de komende periode richten op de zorginhoudelijke taken en de externe samenwerkingen en Edwin Hummel richt zich op de bedrijfsvoering gerelateerde taken als financiën en vastgoed.

Edwin Hummel, lid Raad van Bestuur per 1-2-2024

Edwin Hummel, lid Raad van Bestuur per 1-2-2024