• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Reizende tentoonstelling

Van 10 mei tot 31 mei is de reizende landelijke tentoonstelling ‘Komt een mens bij de dokter’ te zien voor de ingang van ZorgSaam Ziekenhuis in Terneuzen en in de ZB Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. De tentoonstelling vertelt verhalen uit de spreekkamer van mensen die door schaamte, onwetendheid en verkeerde aannames lang niet altijd de zorg krijgen die ze nodig hebben. Ontmoet mensen uit de spreekkamer die, hoe verschillend ze ook zijn, één ding met elkaar gemeen hebben: ze zoeken naar inclusieve zorg.

Gebrek aan kennis heeft serieuze gevolgen

Sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen een rol bij aandoeningen en de behandeling hiervan. Maar omdat hierover nog veel kennis ontbreekt, of onvoldoende wordt toegepast, worden diagnoses soms gemist en behandelingen (te) laat gestart. Zo worden hartinfarcten bij vrouwen vaker niet herkend dan bij mannen, blijkt ook uit het verhaal van Maxine: “Mijn huisarts deed een paar maanden allerlei onderzoeken en toen daar niks uitkwam, volgde de diagnose burn-out. Soms rolde ze zelfs met haar ogen als ik weer op consult kwam.”

De tentoonstelling is een initiatief van Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc. en penvoerder van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat: “We hebben de afgelopen jaren veel bereikt met deze alliantie om inclusieve zorg dichterbij te brengen en zullen daarmee doorgaan.

Meer informatie over de tentoonstelling en de bijbehorende campagne is te vinden op de website www.komteenmensbijdedokter.nl

Het naar Zeeland halen van beide tentoonstellingen is mede mogelijk gemaakt door ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, Gemeente Terneuzen, Frits Lensvelt Stichting en ZB Bibliotheek van Zeeland.