• Kindergeneeskunde
  • algemeen
  • ziekenhuis

ZorgSaam dingt mee naar de NIAZ Jaarprijs 2020 met de inzending ‘Kinderobesitasteam (KOT)’. Het Kinderobesitasteam is een uniek team. Kinderartsen, fysiotherapeuten, diëtisten en kinderpsychologen werken samen om kinderen (en hun ouders) te helpen bij het bereiken van een gezond gewicht. Samen bepalen ze wat de beste behandelmethode voor het kind is. Dat traject bespreken ze met de ouders. Vier keer per jaar komt het team samen om de voortgang te bespreken en zo nodig de aanpak bij te stellen. De aanpak van het KOT is gericht op het hele gezin.

Meer informatie

Lees hier meer informatie, waaronder een filmpje over de opzet van het KOT.

Inzending NIAZ Jaarprijs

Begin december maakte Piet van der Maas, lid Raad van Bestuur, bekend welk initiatief binnen ZorgSaam de inzending werd voor de landelijke NIAZ Jaarprijs. Hij sprak daarbij zijn lof uit over dit initiatief: “Obesitas is een maatschappelijk probleem wat fors toeneemt. Het werk dat jullie doen draagt enorm bij om kinderen te helpen om weer op het juiste spoor te komen.”

Piet van der Maas reikt de oorkonde uit aan de leden van het KOT

Stemmen

Stem KOT naar de winst als beste voorbeeld van persoonsgerichte zorg! De winnaar ontvangt een plaquette en een cheque ter waarde van € 3.000,-. U kunt  de hele maand januari stemmen via https://jaarprijs.niaz.nl.

Over de NIAZ Jaarprijs

De NIAZ Jaarprijs wordt uitgereikt aan de zorgorganisatie dit het beste voorbeeld van  persoonsgerichte zorg heeft ingediend. Persoonsgerichte zorg is zorg die, gezien vanuit het oogpunt van de patiënt of cliënt, logisch is. Hierdoor moeten we de zorg op een andere manier bekijken. Het vraagt actieve samenwerking met het hele team, inclusief de patiënt/cliënt, en vaak ook met meerdere partijen. Het motto van deze NIAZ Jaarprijs: door voorbeelden te delen, leren we van elkaar. Meer informatie op https://jaarprijs.niaz.nl.