Eind april was ZorgSaam genoodzaakt een tijdelijke stop in te voeren voor nieuwe patiënten voor een groot deel van de planbare neurologische zorg. De acute zorg is tot op heden geborgd en patiënten die een controle afspraak hebben, kunnen ook op de polikliniek terecht. De patiëntenstop was nodig door het vertrek van neurologen waardoor onderbezetting ontstond. Neurologen zijn zowel in Nederland als in het buitenland schaars.

De afgelopen tijd is naarstig gezocht naar oplossingen om enerzijds versterking te vinden voor de vakgroep neurologie en anderzijds de actuele neurologische zorg zo goed mogelijk te verlenen aan zoveel mogelijk patiënten. Hoewel er goede hoop is op verbetering van de situatie is er op dit moment nog geen definitieve oplossing voorhanden.

Dit najaar zal de situatie nijpender worden, omdat het aantal neurologen verder zal teruglopen. Om hier vroegtijdig op te anticiperen heeft ZorgSaam met een aantal omliggende ziekenhuizen gesprekken gevoerd. Met UZ Gent zijn afspraken gemaakt dat zij ZorgSaam gaan ondersteunen. De komende periode worden afspraken over de opvang van acute neurologische zorg en planbare zorg per 1 september 2024 verder uitgewerkt. Ook de ambulancedienst en de vertegenwoordiging van de huisartsen worden meegenomen.

Het voornemen is de verpleegafdeling neurologie in het ziekenhuis in Terneuzen per 1 september 2024 tijdelijk te sluiten. Vanaf dat moment zal bepaalde neurologische zorg bij andere specialismen ondergebracht worden. Uiteraard met het behoud van kwaliteit van zorg. Om deze reden zullen onze medewerkers van afdeling neurologie naar alle waarschijnlijkheid per 1 september 2024 op andere afdelingen gaan werken. Het is voor de toekomst van belang onze neurologische verpleegkundige expertise te behouden. We zullen met alle medewerkers die het betreft persoonlijk hierover in gesprek gaan.

Vanaf september wordt de planbare polizorg voor nieuwe patiënten weer opgeschaald en de zorg voor patiënten die op controle komen blijft ook gehandhaafd.

Onze huidige patiënten zullen we individueel voor september informeren.