• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg

De drie flats van De Veste aan de Scheldedijk in Terneuzen ondergaan een grootscheepse renovatie en worden voorzien van energiebesparende maatregelen. Maar daar blijft het niet bij. De drie partijen die verantwoordelijk zijn voor wonen, zorg en welzijn slaan de handen ineen. Clavis, ZorgSaam en de gemeente Terneuzen bieden samen een “woonzorg”-pakket, zodat ouderen er met plezier langer kunnen blijven wonen. Zij ondertekenden 27 augustus een samenwerkingsovereenkomst.

Iedereen wil zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Soms hebben mensen daar ondersteuning bij nodig. Dit kan ondersteuning zijn van hun eigen sociale netwerk, maar ook die van organisaties. Een goede samenwerking tussen die organisaties is essentieel voor het leveren van afgestemd maatwerk.

Directeur Ruben Karel van Clavis: “Clavis investeert flink in De Veste, zodat het complex met 244 appartementen bouwtechnisch gezien de komende jaren weer vooruit kan. Mensen willen graag in De Veste wonen. Vooral omdat we een totaalpakket aan voorzieningen aanbieden, waarbij ook zorg op maat mogelijk is. Ouderen willen graag veilig en prettig wonen, in een gebouw waar ze zich thuis voelen, met voorzieningen waar ze op terug kunnen vallen en waar (gezondheids)problemen op tijd worden gesignaleerd. Door deze samenwerking kunnen we dit realiseren. Daarnaast zijn extra voorzieningen, zoals een kapper, een winkel en een pedicure in het gebouw aanwezig.”

Piet van der Maas van de Raad van Bestuur van ZorgSaam is positief over deze ontwikkeling: “ZorgSaam heeft een steunpunt in De Veste. We zijn zichtbaar voor de bewoners en organiseren zorg en ondersteuning in de nabijheid. Hierdoor kunnen we tijdiger signaleren en actie ondernemen. Dat geeft mensen een veilig gevoel. ZorgSaam zoekt nadrukkelijk de verbinding met de andere professionals rondom de cliënten. Samen met onze partners kunnen we mensen een zo volledig mogelijk aanbod bieden. Een aanbod waar naast zorg, ook gezelligheid, veiligheid en dienstverlening onderdeel van uitmaken. Op die manier ligt eenzaamheid minder snel op de loer, kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en kunnen zelf invulling blijven geven aan hun leven.”

Ook de sociale component draagt bij aan het welzijn en gezondheid van de bewoners. In het kader hiervan ondersteunt de gemeente Terneuzen activiteiten in de Veste die mogelijkheden bieden om elkaar te ontmoeten, de onderlinge binding met elkaar te vergroten, creatieve vaardigheden te ontwikkelen en de fysieke conditie te verbeteren. De gemeente stemt hiervoor af met uitvoeringsorganisatie aan-z die in de Veste diverse welzijnsactiviteiten organiseert, dit veelal in samenwerking met de Stichting Welzijn Terneuzen (SWOT). Denk hierbij aan biljarten, bingo, handwerken, wandelen, gymnastiek, enz.

Ruben Karel: “Wonen, zorg en welzijn zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In De Veste hebben we samen met onze samenwerkingspartners, de gemeente en ZorgSaam de handen ineengeslagen en hierdoor kunnen we een totaalpakket aanbieden aan de bewoners.”