• algemeen

Op woensdag 3 juni ondertekenden Scalda en ZorgSaam een samenwerkingsovereenkomst voor de Economische opleidingen in de Praktijkroute. De overeenkomst werd getekend door de voorzitter van het College van Bestuur van Scalda, Hendrik-Jan van Arenthals en de voorzitter van de Raad van Bestuur van ZorgSaam, René Smit.

Goede samenwerking

Met deze nieuwe overeenkomst bekrachtigen Scalda en ZorgSaam de inmiddels goede samenwerking die de twee organisaties met elkaar hebben. Michel Schier, teamleider Praktijkroute Economie Scalda: “We werken al met ZorgSaam samen voor de Zeeuwse Praktijkroute Ouderenzorg (ZPO). Van beide kanten bevalt dit erg goed. Dat we nu deze samenwerking gaan uitbreiden met een Zeeuwse Praktijkroute Economie is een mooie vervolgstap. Studenten van opleidingen zoals managementassistent, bedrijfsadministrateur of marketing en communicatie kunnen vanaf volgend schooljaar ook via de praktijkroute aan de slag bij ZorgSaam. Zo bieden we studenten praktijkonderwijs dichtbij huis, iets wat voor beide organisaties een belangrijk speerpunt is.”

Voldoende doorstroming

Jack van de Schraaf, adviseur Opleiding en Ontwikkeling ZorgSaam: “Binnen ZorgSaam staat ook een gedeelte van het personeel niet aan ‘het bed’. Dat wil zeggen dat zij geen directe zorg verlenen aan patiënten en cliënten. Om in de toekomst te zorgen dat ook voor die functies voldoende doorstroming is, investeren we via de praktijkroute in goede opleidingen en creëren we een interessante leer- en werkomgeving. Zo bieden we de mogelijkheid aan die groep studenten om in Zeeuws-Vlaanderen ook op een andere manier kennis te maken met ZorgSaam. Met de overeenkomst zorgen we structureel voor een verbintenis met opleider Scalda en werken we aan de toekomst van zowel de regio, de toekomstige medewerkers en ZorgSaam. Met de juiste praktijkervaring kunnen studenten later aan het werk.”

Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen

Bij de Praktijkroute Economie Zeeuws-Vlaanderen werkt de student vanaf de eerste schooldag in het bedrijf als medewerker in opleiding. Deze moderne vorm van leren krijgt landelijk steeds meer aandacht. De student leert al doende en koppelt de theorie onmiddellijk aan de praktijk. De opleiding is geïndividualiseerd en maatwerk, dit motiveert studenten.

Deze manier van opleiden is voor de bedrijven aantrekkelijk omdat het bedrijf meer invloed heeft op de opleiding en er is geen kloof tussen wat er op school geleerd wordt en wat er in het bedrijf gebeurt. Bovendien leren de bedrijven de studenten goed kennen. De coach van school komt in de bedrijven en begeleidt de student samen met de praktijkopleider. De student hoeft niet lang te reizen om een mbo-opleiding van zijn keuze te volgen. Het behoud van de opleidingen voor Zeeuws-Vlaanderen zijn essentieel voor de leefbaarheid van de regio.