René Smit vertrekt bij ZorgSaam

René Smit heeft besloten per 1 april 2024 zijn functie als voorzitter van de Raad van Bestuur van ZorgSaam neer te leggen. Smit blijft tot medio juni van dit jaar betrokken bij ZorgSaam als adviseur, teneinde voor een goede overdracht zorg te dragen.

René Smit heeft zich in de afgelopen jaren sinds zijn aantreden in 2015 laten gelden als een  betrokken en toegewijd bestuurder. In de eerste twee jaar lag de focus vooral op het behoud van zorg in Zeeuws-Vlaanderen, zowel financieel als door fusies met Curamus en Warmande.

 

Daarna heeft hij zich ingezet voor samenwerking met verschillende partners binnen en buiten de regio. Zo heeft hij met de Zeeuwse Zorgcoalitie gewerkt aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in Zeeland o.a. door meer samenwerken, meer passende zorg met daarbij horende IZA-gelden en het voorbereiden van de interne organisatie van ZorgSaam hierop. Ook is onder zijn stimulerende leiding een intensieve samenwerking tussen ZorgSaam en UZ Gent tot stand gekomen die de toegankelijkheid, nabijheid en kwaliteit van met name ziekenhuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen moet verzekeren.

Hoewel de opgave voor ZorgSaam, zowel inhoudelijk als financieel de komende jaren groot blijft, acht René Smit dit een goed moment – mede gelet op zijn leeftijd – om ruimte te maken voor een nieuw bestuur annex leiderschap. De Raad van Toezicht is de heer Smit erkentelijk voor zijn grote en betrokken inzet voor ZorgSaam. De Raad van Toezicht beraadt zich momenteel over de verdere invulling van de ontstane vacature en heeft alle vertrouwen in het zittende bestuur.

René Smit: “De afgelopen jaren in Zeeuws-Vlaanderen waren uiterst boeiend en uitdagend. Ik realiseer mij dat de opgave voor ZorgSaam groot blijft, zeker ook financieel. Echter, na 8 jaren intense inzet is het voor mij tijd om ruimte te maken voor een nieuw elan. Ik dank alle medewerkers en partners voor de goede samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we in staat zullen blijven alle inwoners goede, nabije ZorgSame zorg te geven.”