• Neurologie
  • algemeen
  • ziekenhuis

Rectificatie

Eerder hadden we hier vijf groepen vermeld, namelijk ook de groep ‘Patiënten met een neurologische aandoening waardoor de ademhaling wordt gecompromitteerd’. Dit was onjuist vanwege een gewijzigde aanpak. Deze patiëntengroep wordt via het academisch ziekenhuis opgeroepen, waar zij onder behandeling zijn. Zij krijgen dus geen uitnodiging van ons om zich te laten vaccineren, maar van het academisch ziekenhuis.  

Patiënten van enkele medische hoog-risicogroepen worden met voorrang gevaccineerd in het ziekenhuis, dus waar ze momenteel onder behandeling zijn. Alle ziekenhuizen in Nederland voeren deze actie uit.

Dit is op verzoek van het ministerie van VWS. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad heeft het RIVM de selectiecriteria voor deze doelgroep bepaald. Het betreft:

  • Patiënten met een hematologische maligniteit (bepaalde bloedkankers);
  • Patiënten met ernstig nierfalen;
  • Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie (of op de wachtlijst);
  • Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis.

Concreet betekent dit dat we in ons ziekenhuis in april en mei in totaal ruim 400 medisch geprioriteerde patiënten zullen vaccineren. Deze patiënten zijn in kaart gebracht door de verschillende medisch specialisten van ZorgSaam.

Wij verzoeken u om geen contact op te nemen met de polikliniek over de vaccinatie. Patiënten die tot de medische hoog-risicogroepen behoren, hebben vanzelf een uitnodiging ontvangen.

Meer informatie

Lees meer op de website van het RIVM.