• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

ZorgSaam heeft financieel gezien een prima 2019 achter de rug. De Zeeuws-Vlaamse Zorggroep (ziekenhuis, thuis- en ouderenzorg, ambulance) hield 6,3 miljoen euro over. Dat is ruim anderhalf miljoen euro meer dan verwacht.

De cijfers onderstrepen dat ZorgSaam financieel gezond is. Dat is ook van belang om de komende tijd de gevolgen van de coronacrisis te kunnen opvangen. Die heeft geleid tot extra uitgaven, maar ook voor minder inkomsten, bijvoorbeeld doordat veel operaties moesten worden uitgesteld. Wat dat, zeker op langere termijn, voor het huishoudboekje van ZorgSaam betekent, is nog onzeker. Gezien landelijke steunmaatregelen is de verwachting dat de financiële risico’s van deze crisis relatief beperkt blijven.

Meer zorg verleend

In 2018 had ZorgSaam een positief resultaat van 4,8 miljoen euro. Dat het resultaat over 2019 hoger uitpakt, is vooral te danken aan de ziekenhuispoot. Die zag de inkomsten stijgen van 145 naar 148 miljoen euro, vooral doordat er meer zorg werd verleend. De thuis- en ouderenzorg hield zes ton meer over dan verwacht.

Modernisering

Dankzij de gunstige financiële positie kan ZorgSaam fors investeren. Er wordt 42 miljoen euro in een grote modernisering gestoken. Het ziekenhuis in Terneuzen krijgt een upgrade en er zijn inmiddels vier nieuwe operatiekamers gebouwd. Zowel het oude OK-complex als de Centrale Sterilisatie Afdeling worden gerenoveerd. Verder wordt verpleeghuis Stelle in Oostburg aangepast aan de eisen van deze tijd.