• algemeen

Positief jaarresultaat ZorgSaam over 2021

 

De jaarrekening van ZorgSaam over 2021 is gedeponeerd, waarmee dat jaar ook officieel is afgesloten. 2021 was een bijzonder jaar, met het coronavirus meer wel dan niet aanwezig. Dat had veel gevolgen voor de zorg. De Coviddruk was bepalend voor de wijze waarop alle medewerkers en de organisatie moesten werken. Zware omstandigheden en hard werken waren geen uitzondering. Gezamenlijk is grote veerkracht getoond om de zorg voor onze patiënten en cliënten te garanderen. Daar is grote waardering voor.

Door beperkende maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen en door Covid-zorg die deels ten koste van andere zorg is geboden, werd zowel in de ziekenhuiszorg, als in de thuis- en ouderenzorg van ZorgSaam duidelijk minder “normale” zorg geleverd. De productie was op alle drie genoemde gebieden elk zo’n 10 % minder dan onder normale omstandigheden. Zonder compensatie vanuit de overheid zou dit tot een fors negatief financieel resultaat over 2021 hebben geleid. Mét de eenmalige Covid compensatie voor zowel ziekenhuis als thuis- en ouderenzorgzorg komt ZorgSaam toch op een positief resultaat. We zijn blij met deze incidentele compensatie waardoor er een positief resultaat gerealiseerd is van in totaal een kleine 9 miljoen euro. Dit resultaat zorgt er namelijk voor dat ZorgSaam ook na twee zware Covid jaren een financieel gezonde organisatie blijft. Daarmee kunnen we de toekomst met gepast vertrouwen tegemoet zien. Dankzij het feit dat we financieel gezond zijn, kunnen we onze noodzakelijke reserves aanvullen en ook de komende jaren de benodigde investeringen doen voor de zorg van de toekomst.