• Oncologie
  • algemeen

Op de dagbehandeling begeleiden de oncologieverpleegkundigen, oncologische en chronisch zieke patiënten die behandeld worden met chemo- en/of immunotherapie. Vanwege het coronavirus mogen naasten van patiënten helaas niet meer aanwezig zijn op de dagbehandeling. Hierdoor zijn de patiënten genoodzaakt een groot deel van hun traject alleen te doorstaan.

Een inmiddels overleden patiënt, die ook behandeld werd op de dagbehandeling, had als wens het verblijf op de dagbehandeling aangenamer te maken. Voortvloeiend uit die wens is dankzij haar bijdrage en met hulp van verschillende sponsoren een verwenpakket tot stand gekomen. Op maandag 6 december zijn de oncologieverpleegkundigen begonnen met het overhandigen van de 180 verwenpakketten. Ze hebben al veel positieve reacties ontvangen.

Het eerste verwentasje is overhandigd aan dhr. A. Durink

‘’We wensen je lichtpuntjes, kracht en moed. En we willen zeggen wat doe je het goed!’’ Oncologieverpleegkundigen

Afhankelijk van de behandeling zijn de patiënten één uur tot twee dagen aanwezig in het ziekenhuis. Door het aanbieden van het samengestelde pakketje, hopen wij een beetje plezier en vermaak te bieden, juist in deze tijd.