• thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

In navolging van eerdere landelijke versoepelingen passen we enkele maatregelen in de ziekenhuizen en op de ouderenzorglocaties van ZorgSaam aan.

  • Mondneusmasker: het is niet meer verplicht om overal binnen ZorgSaam een mondneusmasker te dragen. Het mag uiteraard nog wel. Bij contacten op minder dan 1,5 meter dragen medewerkers van ZorgSaam en eventuele andere aanwezigen een mondneusmasker. Patiënten en cliënten hoeven dat niet. Maar het mag wel.
  • De groene kaart in het ziekenhuis waarmee een begeleider een patiënt kan vergezellen wordt voorlopig niet meer gebruikt. Om het risico op besmetting met corona of griep binnen het ziekenhuis zo klein mogelijk te houden blijft begeleiding van patiënten op het polispreekuur of bij een onderzoek wel slechts beperkt mogelijk (maximaal 1 begeleider). Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak.

We kunnen niet alle maatregelen loslaten. Corona is namelijk niet weg en andere besmettelijke virussen als griep houden we liefst ook buiten de deur. De volgende maatregelen blijven daarom nog van kracht binnen de ZorgSaam ziekenhuizen.

  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.
  • Verzet uw afspraak/kom niet op bezoek als u corona- of griepklachten heeft.
  • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van uw afspraak in het ziekenhuis.
  • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak.
  • Bezoek op de verpleegafdeling in het ziekenhuis: maximaal 2 bezoekers per keer.

Voor de thuiszorg en ouderenzorg van ZorgSaam gelden de richtlijnen zoals ze op de website van ZorgSaam staan.