• thuiszorg
  • wonen & zorg

Een artikel uit BN deStem over de multifunctionele accommodatie (mfa) in Hoek.

Het staat niet meer met potlood, maar in inkt geschreven: Hoek krijgt definitief in de wijk Windlust 2 een multifunctionele accommodatie (mfa). In 2026 gaan naar verwachting de deuren open.

De basisschool, een gymzaal, de kinderopvang, de bibliotheek en een welzijnsruimte. Al die zaken moeten in Hoek in één groot gebouw komen. Dat klinkt heel mooi en gaat gebeuren, maar het had nog heel wat voeten in de aarde.

Hoek had al langer nood aan een nieuw gebouw voor basisschool de Driesprong,  sinds de fusie van de Hoekse scholen ’t Kompas en Op Weg in 2019.  De plannen voor nieuwbouw werden meteen gecombineerd met een toekomstvisie voor het dorp. Daarin werd de wens voor een multifunctioneel centrum uitgesproken.  In de visie werd Windlust 2, woonwijk in wording, als locatie genoemd. Dat viel niet goed bij iedereen. Een aantal bewoners van Windlust 1 voorzag verkeersproblemen en drukte door de wijk, richting het mfa.

Rudi Crombeen (Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen), Gerard Langeraert (Elevantio), Sonja Suij (gemeente Terneuzen), Rianne Vons (Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen), René Smit (ZorgSaam) en Cees de Bruijn (Stichting Dorpshuis Hoek) © Huib de Jonge

Alle plooien zijn inmiddels gladgestreken. In juli werd tijdens een informatieavond van de gemeente Terneuzen benadrukt dat alleen voetgangers en fietsers straks via Windlust 1 de nieuwe wijk in kunnen. Inwoners, de dorpsraad en andere belanghebbenden worden betrokken bij de verder uitwerking van de plannen en de aanleg van de toegangsweg. Er is ook een klankbordgroep opgericht.

Meer geld nodig

Alleen het financiële plaatje is nog niet rond. Het Terneuzense college gaat aan de gemeenteraad vragen om een hoger investeringskrediet én extra vierkante meters. Het college wijst op de stijging van bouwkosten en wil daarnaast wat meer ruimte om alle functies goed te combineren in één gebouw. De raad praat daar eerst nog over en neemt op 10 maart een besluit. Daarna moet het pakket van eisen worden gemaakt en een voorlopig bestemmingsplan. De opening wordt verwacht in 2026.

Zorgwijk met 64 woningen

Er gaat daarnaast nog meer gebeuren in Hoek. De gemeente Terneuzen werkt aan een plan voor de verdere invulling van Windlust 2, samen met ZorgSaam. Er moet een zorgwijk met 64 woningen komen, op basis van het concept dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Activiteiten en andere diensten voor ouderen in het toekomstige nabijgelegen mfa, moet de leefbaarheid in Hoek verbeteren.

De volgende stap naar de daadwerkelijke bouw van het mfa is vandaag gezet, alle betrokken partijen zetten hun handtekening onder een intentieovereenkomst, waarmee ze verklaren dat ze zich in het nieuwe gebouw willen vestigen. Dat zijn de gemeente Terneuzen, scholenkoepel Elevantio, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, stichting Dorpshuis Hoek en ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen.

 

Bron:  BN DeStem.nl  –  14 februari 2022