• algemeen
  • ziekenhuis

Om het risico op coronabesmetting binnen het ziekenhuis zo klein mogelijk te houden, worden alleen de patiënten zelf toegelaten op het polispreekuur of bij een onderzoek.

Enkel als een arts of andere zorgverlener het nodig acht dat een begeleider tot op de poli meekomt, wordt een uitzondering gemaakt. Deze maatregel zorgt er voor dat er niet teveel mensen in de wachtruimtes zitten en dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft. Veel begeleiders die anders tot in de wachtkamer mee zouden lopen, mogen nu immers niet verder dan de ingang van het ziekenhuis. Dat helpt!

Dat er geen duidelijk onderscheid te herkennen is bij de ingang, helpt niet. Receptie en coronacoaches kunnen niet snel beoordelen of een begeleider terecht zegt dat hij of zij mee mag. Dat levert discussies op, onvrede, een onprettige sfeer die ook weer impact heeft op anderen in de hal.

Het crisisbeleidsteam corona (CBT) heeft daarom besloten een aanvullende maatregel in te voeren. Daardoor komt er duidelijker onderscheid wie wel mee mag begeleiden en dus ook wie niet.

Vanaf maandag 10 mei moeten begeleiders die van de zorgverlener mee mogen een bewijs daarvan in de hal kunnen laten zien. Dat bewijs is de nieuwe ‘groene kaart’ die bij de afspraakbevestiging wordt verstrekt. Daarmee is het zo klaar als een klontje: een begeleider die binnenkomt met een groene kaart mag doorlopen, een begeleider zonder groene kaart blijft wachten.

Let op: De uitzonderingen worden vooraf bepaald door het ziekenhuis. De groene kaart wordt dus niet ‘op verzoek’ verstrekt, u kunt de kaart niet zomaar zelf aanvragen.

NB omdat de afspraken voor 10, 11, 12 mei enzovoort al enige tijd geleden zijn gemaakt, kunnen eventuele begeleiders de eerste tijd nog zonder groene kaart binnenkomen. De recepties, coronacoaches en beveiligers weten daarvan en zullen daar gepast mee omgaan. De groene kaart wordt dus vanaf 10 mei in het proces verweven.

Aanvullend

  • Een begeleider die een ‘groene kaart’ heeft kan mee, mits die geen klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus;
  • Kinderen onder de 18 jaar kunnen met één ouder/verzorger naar de afspraak komen;
  • Vanuit het Geboortecentrum. Partners zijn welkom bij de echo’s (uitgevoerd door de verloskundigen). Dit zijn de termijnecho, de 20-weken echo en eventueel geplande groei-echo’s bij de verloskundige. Bij de reguliere controles en bij de afspraken met de gynaecoloog is het nog niet mogelijk om met partner te komen. Momenteel worden er geen pretecho’s uitgevoerd. Het is op dit moment ook niet mogelijk om hier een afspraak voor te maken.

Coronamaatregelen in het ziekenhuis

Bekijk hier meer maatregelen die in het ziekenhuis gelden.