• bariatrie en obesitas
  • ziekenhuis

Zeeland krijgt een nieuw gespecialiseerd behandelcentrum voor mensen met morbide obesitas. Op 1 juli is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen ZorgSaam en de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK). Het Bariatrisch Centrum van ZorgSaam, het enige in Zeeland waar maagverkleiningen worden verricht, gaat vanaf nu samenwerken met NOK. Met een behandelprogramma op maat worden patiënten voor en na een maagverkleining intensief begeleid. Het nieuwe behandelcentrum gaat NOK Zeeland heten en krijgt een locatie in Terneuzen.

Multidisciplinaire behandeling

De samenwerking van ZorgSaam en NOK is gericht op het garanderen van bariatrie in Zeeland en verdere groei in de komende jaren.  ZorgSaam blijft verantwoordelijk voor de operaties. NOK Zeeland zal de patiënten in het voor- en natraject begeleiden. Uniek is de multidisciplinaire aanpak gericht op leefstijlverandering. Een team van specialisten uit verschillende vakgebieden zoals een psycholoog, arts, diëtist en bewegingsdeskundige zorgt voor persoonlijke begeleiding.

Nederlandse Obesitas Kliniek

De Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) is in Nederland de grootste en meest gespecialiseerde zelfstandige kliniek voor behandeling van mensen met ernstig overgewicht. Samen met partners, medisch specialisten en professionals loopt de NOK sinds 1993 voorop in de behandeling van obesitas. Daarbij staat levensstijlverandering centraal. In Nederland heeft NOK al acht vestigingen.