• Intensive Care

Een opname op de afdeling intensive care is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor u als voor uw familie. U bent erg ziek geweest en daardoor verzwakt. U kunt een gedeelte van de tijd ‘kwijt’ zijn. Dit komt door uw ziek-zijn en de eventuele (slaap)medicatie die u heeft gekregen op de afdeling IC. Misschien heeft u ook een delier gehad. Hierdoor kunt u angst- en/of slaapproblemen hebben of krijgen. Bovendien kunt u vage herinneringen hebben, die u niet kunt begrijpen of plaatsen. Uw familie heeft echter deze hele periode waarin u op de afdeling IC lag, heel bewust meegemaakt. Zij weten hoe ziek u was en zijn heel bezorgd om u geweest. Zo beleven u en uw familie deze tijd heel anders. Dat kan soms spanningen opleveren. Het is normaal dat u (samen) tijd nodig heeft om hier een evenwicht in te vinden.

Als u weer thuis bent, moet u rekening houden met een behoorlijke periode van herstel, zowel geestelijk als lichamelijk. Het is de bedoeling dat we één nazorggesprek met u en uw naasten hebben. Het gesprek vindt niet plaats op de IC, maar op de polikliniek. Dit is bewust zo geregeld, omdat sommige mensen het moeilijk vinden om weer op de IC-afdeling te komen. Als u de IC-afdeling juist wel weer wilt zien, is dat na het gesprek zeer zeker mogelijk.

In onderstaande video vertellen IC-verpleegkundigen Paula Scherbeijn en Etienne Kouijzer over hun werk op de ic en de nazorgpoli.  De heer en mevrouw Martens vertellen over hun ervaringen met de nazorgpoli.

Meer informatie over de nazorgpli kunt u lezen in de patiëntenfolder nazorgpoli IC.