MRI is een afkorting van het Engelse begrip Magnetic Resonance Imaging. Met behulp van een zeer sterk magnetisch veld en radiogolven worden signalen in het lichaam opgewekt. Deze signalen worden door een antenne opgevangen en door een computer in beelden vertaald. Een MRI-scan bestaat uit een lange, smalle tunnel en een onderzoekstafel. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de MRI-laboranten en nadien beoordeeld door de radioloog.

Opgelet

Kom op tijd

We verzoeken u 15 minuten voor aanvang van het onderzoek aanwezig te zijn.

Voorbereiding

Eten en drinken

U moet voor dit onderzoek 4 uur van tevoren nuchter blijven, niet eten, drinken en roken.

Lees onderstaande richtlijnen goed door

Deze richtlijnen zijn van belang voor een optimaal onderzoek en zijn ook beslissend voor het al dan niet doorgaan van het onderzoek.

Mag/kan u in de MRI?

 • Patiënten met een bepaalde pacemaker of neurostimulator kunnen geen MRI-onderzoek ondergaan. Ook dragers van sommige metalen prothesen, geïmplanteerde apparaten, vaatclips in het hoofd en dergelijke, kunnen soms niet worden onderzocht in de MRI. Als u één van deze voorwerpen heeft, meldt dit dan ruim van tevoren aan uw behandelend arts of de afdeling Radiologie. Dan kan worden bepaald of het onderzoek wel of niet mogelijk is.
 • Metaalbewerkers en lassers hebben soms kleine metaalsplinters in het oog. Deze splinters kunnen het oog beschadigen als u in de MRI komt. Is de mogelijkheid aanwezig dat u metaalsplinters in uw ogen heeft, wilt u dit dan ruim van tevoren aangeven bij de afdeling Radiologie? We maken dan eerst een röntgenfoto om de aanwezigheid van eventuele metaalsplinters uit te sluiten.
 • Claustrofobie? Het MRI-apparaat heeft een beperkte ruimte waarin het onderzoek plaatsvindt. Als u angstig bent in kleine ruimtes, meldt dat dan zo spoedig mogelijk bij uw behandelend arts, deze kan zo nodig actie ondernemen. Eventueel kan er een afspraak worden gemaakt om vooraf het apparaat te bekijken. Ook wordt aanvullende zorg aangeboden in de vorm van aromatherapie, dit ter ondersteuning van spanning, stress of angst. Het is soms ook mogelijk dat een persoon gedurende het onderzoek bij u in de kamer blijft. Deze persoon mag dan geen pacemaker en/of andere geïmplanteerde apparaten hebben.

Voorwerpen en bezittingen

 • Door het magnetische veld is het noodzakelijk dat alle metalen of magnetische voorwerpen buiten de onderzoeksruimte blijven, (bijvoorbeeld haarspelden, sieraden, horloge, GSM, muntgeld, (bank)pasjes, gebitsprotheses en gehoorapparaten e.d.). U kunt deze voorwerpen achterlaten in de kleedruimte.
 • Wij adviseren u, indien mogelijk, waardevolle bezittingen thuis te laten.
 • Indien (onderhuidse) piercings niet uit kunnen in het scangebied, kan het onderzoek niet doorgaan.

Verzorging en kleding

 • Draagt u een haarwerk, dan vragen wij u deze voor het onderzoek af te zetten, deze bevatten metaaldeeltjes en kunnen de MRI-beelden verstoren.
 • Trek op de dag van het onderzoek makkelijk zittende kleding aan, waar geen metaal aan zit (ritssluitingen, beugel van de beha etc.). U kunt deze kleding ook meenemen naar het ziekenhuis en u in de kleedkamer omkleden.

Medicijnen

 • Over het algemeen kunt u uw medicijnen op de gebruikelijke manier en tijd innemen. Kan dat niet, dan hoort u dit van tevoren van uw behandelend arts.
 • Medicatiepleisters moeten voor het onderzoek verwijderd worden.

Bent u zwanger of zou u dit kunnen zijn?

Hoewel er geen bewijs is dat een MRI-onderzoek schadelijk is voor het ongeboren kind, doen we in de eerste 12 weken van de zwangerschap liever geen MRI-onderzoek. Bespreek dan met uw behandelend arts of het onderzoek kan worden uitgesteld. Daarnaast meldt u dit óók altijd aan de laborant(e), voorafgaand aan het onderzoek.

Dag van het onderzoek

Melden

Bij aankomst op de afdeling Radiologie dient u zich te melden bij een van de medewerkers aan de balie. Zij vertellen u voor welke deur u plaats mag nemen.

Net voor het onderzoek

 • U kunt tijdens het onderzoek naar de radio luisteren. Het is ook mogelijk om naar uw eigen muziek te luisteren. Hiervoor kunt u een eigen CD meenemen.
 • Neem de ingevulde vragenlijst (zie laatste pagina) mee naar het ziekenhuis. Deze vragen zijn van groot belang of uw MRI al dan niet kan doorgaan. Indien u een van de vragen met ja heeft beantwoord, graag contact opnemen met de afdeling Radiologie op het nummer (0115) 688433 en hou het merk en typenummer van uw implantaat bij de hand indien van toepassing.
 •  Als u in de MRI-scanner ligt, hoort u kloppende, borende geluiden, afwisselend in sterkte. Het is mogelijk dat u trillingen voelt, of dat een licht tot uitgesproken warmtegevoel optreedt. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om uw gehoor te beschermen krijgt u een koptelefoon op en oordoppen in.

Hoe wordt het MRI-onderzoek uitgevoerd?

Wanneer u aan de beurt bent voor het onderzoek, haalt een laborant u op. In de kleedkamer kunt u zich uit- of omkleden; alle kleding waar metaal in zit, moet uit. De laborant zal uw screeningsformulier met u doornemen. Voor dit onderzoek kan mogelijk een infuus worden geprikt voordat u de MRI-tafel opgaat. Een contrastmiddel zorgt ervoor dat bloedvaten en weefsels in het lichaam beter zichtbaar worden gemaakt. Behalve de prik voelt u hier niets van en het infuus wordt na het onderzoek weer verwijderd.

In de MRI-ruimte wordt u verzocht op de onderzoekstafel plaats te nemen. In uw hand krijgt u een ballonnetje, waar u in geval van nood in kunt knijpen om de laborant te waarschuwen. Als u in de juiste positie ligt, schuift de laborant u in een soort tunnel. De tunnel is aan beide zijden open. De laborant bedient het MRI-apparaat vanuit de aangrenzende ruimte en houdt u via het raam in de gaten. Het is van groot belang dat u tijdens het onderzoek zo stil en ontspannen mogelijk blijft liggen. Het onderzoek kan mislukken als u beweegt.

Hoelang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek

Wat gebeurt er na het MRI-onderzoek?

Als alle opnamen gemaakt zijn, is het onderzoek klaar. De laborant begeleidt u naar de kleedruimte, waar u zich weer kunt aankleden.

Van wie krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van de huisarts of uw behandelend specialist. Deze bespreekt de uitslag met u bij uw eerstvolgende afspraak.

juni 2024