1000ste ZorgSaam orthopediepatiënt aangemeld op nuttige MyMobility-app

De orthopeden van ZorgSaam hebben mevrouw Timmermans – de Lijser uit Oostburg als 1000ste patiënt toegang gegeven tot de speciale MyMobility app voor mensen met een nieuwe knie of heup. De orthopeden van ZorgSaam hadden twee jaar geleden de primeur bij de introductie en implementatie van de MyMobility-app. Nog steeds zijn zij een van de koplopers in zowel Nederland als Europa.

Nu digitale zorg en zorg op afstand in heel Nederland bovenaan de agenda worden gezet om de zorg overeind te houden, is er al een succes op dat gebied te noemen dat enkele jaren teruggaat. In maart 2021 testte de vakgroep orthopedie ZorgSaam een speciale app uit van Zimmer Biomet. Dat is de MyMobility-app, niet te verwarren met de app die tankstations in de buurt aangeeft. De app begeleidt patiënten met dagelijkse overzichtelijke informatie en adviezen voorafgaand aan de knie- of heupoperatie en nadien tijdens de revalidatie. Na een zorgvuldige proefperiode met overtuigende resultaten krijgen sindsdien alle ZorgSaam orthopediepatiënten die met een smartphone of smartwatch overweg kunnen, toegang tot de app. Binnenkort ook zij die een schouderprothese krijgen. De aantallen zullen blijven groeien gezien de toename van de oudere bevolking, die ook steeds digitaal vaardiger wordt.

Meneer De Groot uit Kloosterzande, 74 jaar, kreeg een nieuwe heup links én rechts in één operatiesessie. “Ik ben heel positief over de app. Je kunt heel gemakkelijk contact leggen met een zorgprofessional en die geeft alert antwoord. Zo kun je ook snel navraag doen als je twijfelt bij pijn. Bovendien word je goed aangemoedigd om de therapieoefeningen te doen dus dat is goed voor de beweeglijkheid en het herstel.”  

Patiënten starten zo’n 30 dagen voor een gewricht vervangende operatie met het gebruik van de app en gaan daar mee door tot één jaar na de operatie. Via de app ontvangt de patiënt op maat gemaakte meldingen, voorlichting en instructievideo’s. Als de oefeningen al goed worden opgepakt voor de operatie, zal men nadien ook sneller revalideren. Via een dashboard zien rapid recovery verpleegkundigen Tineke en Tamara op afstand de vorderingen en het activiteitenniveau van de patiënt en kunnen, indien nodig, in overleg met de arts bijsturen. De app maakt de behandeling zo effectiever. Het neemt bovendien eventuele twijfel en onrust bij de patiënt weg. Met de zorg op afstand kan het aantal bezoeken aan de polikliniek omlaag. Zo kan de orthopeed meer tijd aan andere patiënten besteden, meer mensen helpen.

Mevrouw Tollenaar uit Waarde, 59 jaar, heeft een nieuwe halve knie rechts. “De app geeft me een heel fijn steuntje in de rug. Het zorgt voor een heel kort lijntje met ZorgSaam. Na de operatie kun je eventuele vragen stellen zonder langs te gaan. Als je over iets twijfelt bijvoorbeeld. Je kunt ook gemakkelijk een foto van de hechting sturen. Je krijgt snel bericht terug en ook nog heel vriendelijk en meelevend, ideaal! Het gevoel dat je ergens terecht kunt en je niet eens naar het ziekenhuis hoeft te gaan, dat is zeker in mijn situatie (Waarde-Terneuzen) heel waardevol. 

De MyMobility app is gratis voor de patiënten. Een deelnemende zorgverlener moet de patiënt wel eerst aanmelden. Het via de app uitwisselen van persoonlijke en medische gegevens, als ook de gesprekken tussen patiënt en zorgverleners zijn  beveiligd. De orthopeden betalen de deelname. Dat hebben ze er graag voor over, want het levert een duidelijke verbetering op van hun zorg. Patiënten zijn bewuster met hun herstel bezig, genezen beter. Bovendien kan op basis van metingen en AI voorspeld worden waar er iets aan de hand is, wat extra in de gaten gehouden moet worden. Denk aan iemand die achterblijft bij de verwachte wandelsnelheid of hoge pijnscores heeft. Dan kan er tijdig bijgestuurd worden, alsnog in het ziekenhuis of thuis. De orthopeden in Zeeuws-Vlaanderen hebben veel patiënten van verder in Zeeland. Die hoeven door de app sowieso minder te reizen. Tegelijkertijd scheelt het gebruik van de app veel telefoontjes en bezoek, dus tijd die aan andere zaken besteed kan worden. Een duidelijke win-win situatie.

Mevrouw Roelse uit Middelburg, 55 jaar, heeft een nieuwe linkerknie. “Ik ben heel positief, super tevreden met de app. Je krijgt voor een operatie heel veel informatie te horen en veel papieren mee. In de app krijg je thuis rustig stap voor stap te zien wat te doen en wat je kunt verwachten. Dag per dag naar de operatie toe en na de operatie. Daardoor is het ook een stimulans om je oefeningen goed en op tijd te blijven doen. Zonder app was ik daar veel slordiger in geweest. Ik ga naar de fysio in Middelburg en die kijkt dan mee of ik de oefeningen van de filmpjes in de app goed doe. Hij is heel tevreden, ziet echt verschil, een voorsprong ten opzichte van andere revalidanten. Hij zegt ‘dat doen ze goed daar in Terneuzen’. Ik vind dat ook. Nog een voorbeeldje, je moet ook een pijnscore bijhouden in de app. Ik had op een gegeven moment op een slechte dag een pijnscore van 7 ingevuld. Vijf minuten later werd ik al gebeld door de orthopedieverpleegkundige om af te stemmen. Top!

Orthopeed Maarten-Paul van de Kerkhove over de app: “De telefoon of een smart watch (horloge) kan gebruikt worden om de mobiliteit van de patiënt te meten en in de gaten te houden. Afhankelijk van het soort telefoon kan dit gaan om een stappenteller, maar ook om balans en loop analyse. Met de smart watch kan zelfs nog meer worden gemeten.  Hiermee kan het zorgteam de patiënt op afstand monitoren en zien of de patiënt de revalidatie volgens plan doorloopt. In het geval er een afwijking is in de verwachte (revalidatie) uitkomst kunnen we middels kunstmatige intelligentie deze patiënt opsporen via ons dashboard. Hierop kan de patiënt door het zorgteam worden gebeld om te beoordelen wat er aan de hand is. Zo nodig kan de patiënt worden bijgestuurd. Dit noemen we zorg op afstand.

De Mymobility app is een onderdeel van een het data platform waar ook een operatie Robot aan kan worden gekoppeld. Deze Robot ondersteunt de operatie en verzamelt gegevens over de plaatsing van de prothese. Naast de directe persoonlijke begeleiding van de patiënt  kunnen de gegevens vanuit de Mymobility app samen met de gegevens via een operatie ondersteunende robot in de nabije toekomst de behandeling bij een prothese verbeteren. Deze innovaties zorgen voor meer patiëntgerichte behandeling, betere ondersteuning rondom de plaatsing en revalidatie van een gewricht prothese. Het geeft de patiënt meer zekerheid en levert een toepassing binnen de mogelijkheid van zorg op afstand. We zien door het gebruik van de app minder poli bezoeken, mensen voelen zich veiliger en voelen zich beter ondersteund. En daarnaast kunnen we met de gegevens van vele patiënten, welke anoniem worden verwerkt, de zorg verbeteren.”