• Verloskunde & Geboortecentrum

Meten van cliëntervaringen in de geboortezorg

Landelijk is afgesproken dat organisaties die geboortezorg leveren, ervaringen van cliënten meten.
Alle geboortezorgorganisaties gebruiken hiervoor dezelfde vragenlijst, namelijk de PREM
Geboortezorg, die ze samen hebben ontwikkeld.

Elke kraamvrouw, die een levensvatbare baby heeft gekregen, krijgt deze vragenlijst aangeboden.
Het is een korte vragenlijst met 14 vragen over wat belangrijk is voor u als kraamvrouw en zinvol
voor de zorgverlener.

Lees hier meer informatie +