• algemeen
  • thuiszorg

ZorgSaam Thuiszorg ondersteunt in Zeeuws-Vlaanderen jaarlijks meer dan 4.000 cliënten met wijkverpleging. Onze insteek is om cliënten zo lang mogelijk vertrouwd thuis te laten wonen. Soms lukt het mensen (tijdelijk) niet meer om dit op eigen kracht te doen. Vaak springt familie en/of mantelzorger bij. Als dat niet voldoende is, staan de medewerkers van ZorgSaam Thuiszorg klaar, met verpleging of persoonlijke verzorging.

De zorg is een samenspel: wat kan de cliënt zelf, wat kan familie en/of mantelzorger betekenen en wat doet ZorgSaam? Dit wordt vooraf met elkaar afgesproken. Dit samenspel is ook echt iets wat door de zorgverzekeraar wordt gestimuleerd. Wijkverpleegkundige Carolien vertelt: “We hebben veel cliënten, met elk hun verhaal. Soms blijft een verhaal ‘hangen’. Een verhaal dat ook waard is om gedeeld te worden. Eind vorig jaar had één van onze cliënten op heel korte tijd te maken met tegenslag: eerst een breuk, een spoedopname in het ziekenhuis vanwege complicaties, terug naar huis, de volgende dag weer een spoedopname via de ambulance, een besmetting met het coronavirus, terug naar huis. Na enkele dagen thuis opnieuw klachten en ernstig ziek. Kortom, een opeenstapeling die ervoor zorgde dat de cliënt het niet meer zag zitten.”

Ik heb de samenspraak en samenwerking met jullie team als heel functioneel ervaren en ook fijn gevonden. Mantelzorger

“Toen de cliënt terug naar huis kwam, werden we als wijkteam ingeschakeld om tweemaal daags zorg te verlenen. De cliënt was afhankelijk van intensieve zorg. De zoon nam de rol van mantelzorg op zich. Door ook onze steun en aandacht aan hem te geven, hebben we de zorg aan de cliënt in goed overleg kunnen afstemmen. De situatie was namelijk dermate zorgelijk dat er tijdelijk goede begeleiding noodzakelijk was.”

“Beetje bij beetje knapte mevrouw op. Fijn dat we met onze zorg en ondersteuning een bijdrage hebben kunnen leveren aan het herstel. Onze insteek was om naast de zorg veel positiviteit uit te stralen. Binnen het wijkteam spraken we af om niet mee te gaan in de negatieve flow van de cliënt. Op die manier werkten we weer toe naar zelfstandigheid én zin in het leven. Het is mooi om te zien dat mevrouw weer vrolijk werd en dankbaar was dat ze er nog is. Inmiddels is thuiszorg niet meer nodig. Wat mij betreft een succesverhaal, mede door het samenspel tussen professionele zorg en mantelzorg. Nadat de zorg net was gestopt, liet de zoon de volgende reactie achter.”

Reactie mantelzorger

“Ruim een week geleden is de zorg voor onze moeder beëindigd. Haar zelfstandigheid en zorg voor haarzelf was weer zodanig dat aanvullende hulp niet langer noodzakelijk was. Het lijkt voor mij op een fantastische wederopstanding die ik in de week na Kerstmis niet had kunnen bevroeden. Voor mij was de week dat ik 24 op 24 bij haar in huis ben geweest intensief, en zeker ook op emotioneel vlak. Ik heb de samenspraak en samenwerking met jullie team als heel functioneel ervaren en ook fijn gevonden. Regelmatig afstemmen en bijsturen om te komen tot adequate zorg blijft waardevol en geeft voldoening. Ik neem aan ook voor jullie. Mijn moeder loopt weer zelfstandig achter haar rollator naar de supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Jullie hebben weer wat ruimte om anderen die hulp behoeven bij te staan. Bedankt voor jullie inzet!”

Dit artikel is in samenspraak met de cliënt en mantelzorger opgesteld.