• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

“Tot op heden is corona moeilijk behandelbaar”, stelt Van Pottelberge, longarts bij ZorgSaam in Terneuzen, vast. “De werkzaamheid van medicijnen die we nu gebruiken is beperkt en we zijn op zoek naar betere methoden. We hopen dat het geven van antistoffen effectiever zal zijn.” 

Antistoffen (of antilichamen) toedienen is niet hetzelfde als vaccineren. Bij vaccineren krijgen mensen een aangepaste, verzwakte vorm van de ziekteverwekker waardoor het lichaam leert het te bestrijden. Daarom ook is een vaccinatie lang werkzaam. Antistoffen zijn maar tijdelijk in het lichaam aanwezig, ze worden een periode na de ziekte nog aangemaakt. Een zieke patiënt wordt niet immuun, maar krijgt dankzij de donor hulp in de strijd. Of een ex-coronapatiënt volkomen veilig is en de ziekte niet meer kan ontlopen, is nog onzeker.

ZorgSaam neemt deel aan het initiatief om bloedplasma van genezen coronapatiënten te gebruiken. “Veel is er nog onduidelijk”, waarschuwt de longarts. “We leren iedere dag meer, maar er is veel dat we nog niet weten. Hoe lang antistoffen in het bloed blijven en in welke mate. Het is allemaal nog koffiedik kijken. De resultaten van een recent kleinschalig Amerikaans onderzoek naar de effectiviteit van gedoneerde antistoffen zijn hoopgevend, maar meer onderzoek is nodig.”

Een selectie van grote en kleinere Nederlandse ziekenhuizen neemt nu deel aan het onderzoek. ZorgSaam in Terneuzen is één van de kleinere ziekenhuizen die aanhaakte. Van Pottelberge schat dat in Nederland vier tot vijfhonderd patiënten plasma met antistoffen zullen krijgen.

Over het coronavirus