• Diëtetiek (diëtisten)
  • Kindergeneeskunde
  • algemeen
  • ziekenhuis

Steeds meer kinderen hebben te maken met overgewicht. Vaak wordt bij de GGD of bij de huisarts ontdekt dat de groei van het kind zich buiten de curve ontwikkelt. Als dit is gesignaleerd, is een doorverwijzing naar de kinderarts van ZorgSaam een mogelijkheid. Met de arts wordt de eventuele deelname aan het Kinderobesitasteam (KOT) besproken.

Wat is het KOT?

In het kinderobesitasteam werkt de kinderarts samen met de diëtiste, de kinderpsycholoog en de fysiotherapeut. De aanpak van het KOT is gericht op het hele gezin. Niet alleen het kind met overgewicht, maar alle gezinsleden worden betrokken in de behandeling door het KOT. Samen met het kinderobesitasteam wordt gekeken wat uw kind nodig heeft om op een gezond gewicht te komen. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw kind gezonder leeft en weer lekker in zijn vel komt te zitten. Afvallen heeft niet altijd prioriteit.

Sponsoring van de JOGG gemeente Sluis

De gemeente Sluis is een JOGG gemeente. JOGG staat voor ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’, een landelijke stichting die subsidie ontvangt van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. JOGG-teams zorgen voor meer draagvlak in de lokale politiek en zoeken naar samenwerkingen om te zorgen voor gezonde initiatieven op scholen, in sportverenigingen en in de gemeente. De gemeente Sluis heeft het kinderobesitasteam een bedrag geschonken om (de omgeving van) het kind dat is aangesloten bij het KOT te leren om gezondere keuzes te maken. Het KOT wil met dit sponsorgeld informatiesessies organiseren op het gebied van voeding.

“Wij zijn enthousiast over deze sponsoring. Hierdoor kunnen we aandachtig en uitgebreid de tijd nemen om het kind educatie te geven. We kunnen dieper ingaan op situaties rondom eetpatroon- en gedrag die zich binnen het gezin afspelen." Reactie van de diëtisten

Informatiesessies

Hoewel het traject nog in ontwikkeling is, willen we toch al een tipje van de sluier oplichten. Voor ieder kind zijn drie lessen omtrent gezonde voeding gepland. Ieder kind start met een spel en een vragenlijst om zo de basiskennis over gezonde voeding te toetsen. Tijdens de lessen wordt er gewerkt met een cursusboek dat hier speciaal voor is ontwikkeld. In een aantal lessen wordt er verteld over gezonde voeding volgens de Schijf van vijf. Ook leert het kind bijvoorbeeld meer over de werking van onze spijsvertering. In alle hoofdstukken zitten opdrachten verwerkt om kennis te toetsen, maar ook om inzicht te krijgen in de gang van zaken thuis. Na afloop van de lessen volgt een herhaling van de vragenlijst. Op deze manier wordt getoetst of het resultaat verbeterd is.