Informatie over het coronavirus

04 april 2020
Algemeen
Ziekenhuis
Thuiszorg
Wonen & Zorg

ZorgSaam volgt de ontwikkeling van het nieuwe coronavirus (COVID-19)  nauwlettend. We hanteren het actuele beleid van het RIVM en hebben dit aangescherpt op een aantal punten. 

Cijfers

03-04-2020:

 • Op dit moment zijn er 11 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis in Terneuzen opgenomen, waarvan 6 patiënten op IC (waarvan het grootste deel van buiten Zeeland). Er zijn inmiddels ook 4 patiënten opgenomen op de Covid afdeling in Oostburg. Op dit moment zijn er binnen onze ouderenzorg 2 bewoners besmet met het coronavirus.

Nieuws

Maatregelen van ZorgSaam

In het ziekenhuis

 • Met ingang van zaterdag 21 maart is bij De Honte in Terneuzen geen bezoek meer toegestaan. ‘Bezoek’ is iedereen die een patiënt wil bezoeken, die in het ziekenhuis ligt. Het is heel vervelend voor patiënten (en bezoekers) die in het ziekenhuis zijn opgenomen, maar de veiligheid van onze patiënten en medewerkers gaat op dit moment voor alles. Er zijn 4 uitzonderingen op de regel:
  • bezoek voor stervende patiënten; 
  • ouder(s) van een ziek kind (t/m 17 jaar);
  • begeleider voor iemand die met spoed op de Spoedeisende hulp wordt opgenomen;
  • partner van bevallende vrouw Voor bovenstaande uitzonderingen geldt het verzoek om zoveel als mogelijk vast te houden aan het bezoekuur tussen 19:00 en 20:00 uur. Uitzonderingen in overleg.
 • De bloedprik-buitenlocaties zijn tot nader order gesloten. Patiënten kunnen nog wel bloed laten prikken in de ziekenhuizen in Oostburg, Hulst en Terneuzen.
 • Een deel van de geplande, niet urgente operaties wordt in ieder geval tot nader order afgezegd. Alle medisch urgente operaties gaan wél door. Dit zijn spoedoperaties en behandelingen waarbij uitstel een negatief gevolg zou kunnen hebben op de verwachte uitkomst van de behandeling. Patiënten worden persoonlijk geïnformeerd wanneer hun ingreep wordt afgezegd. Patiënten die geen bericht krijgen, kunnen er op rekenen dat de operatie of behandeling doorgaat. Zij die niet gebeld worden, moeten dus niet zelf gaan bellen;
 • Op dit moment worden alle reeds gemaakte poli-afspraken door de medisch specialisten herbeoordeeld op het dringende van de afspraak. Waar mogelijk worden afspraken telefonisch afgehandeld en/of worden afspraken uitgesteld, zodat er op korte termijn minder bezoekers in het ziekenhuis komen. Het kan dus zijn dat u gebeld wordt in verband met het verzetten van uw afspraak. Dit tot nader order.
 • Voor de polispreekuren geldt dat de patiënt bij voorkeur alleen komt, tenzij er begeleiding nodig is. Bij een afspraak voor een kind kan 1 ouder begeleiden, geen andere kinderen meenemen;
 • Begeleiders van patiënten voor de dagbehandeling oncologie en de dagbehandeling dialyse mogen helaas het ziekenhuis niet in. Als begeleider brengt u de patiënt tot aan de receptie, waarna één van onze gastvrouwen of medewerkers de patiënt naar de afdeling brengt. Als begeleider dient u daarna het ziekenhuis te verlaten. Na behandeling haalt u als begeleider de patiënt weer op bij de receptie;
 • Als u koorts en/of luchtwegklachten heeft, wordt u verzocht niet naar de poli te komen en telefonisch te overleggen met de poli en/of uw dokter;
 • We vragen de patiënten en bezoekers om zo min mogelijk heen en weer te lopen en zo veel mogelijk op de kamer te blijven;
 • De restaurants van onze ziekenhuislocaties zijn gesloten.

In de ouderenzorg

 • Het kabinet heeft op 19 maart 2020 besloten dat alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg in Nederland per 20 maart te sluiten voor bezoek en voor alle anderen die niet noodzakelijk zijn voor de basiszorg. Deze sluiting duurt tot nader order. Deze ingrijpende maatregel is nodig om de bewoners en medewerkers te beschermen. Door dit kabinetsbesluit sluiten wij alle ouderenzorglocaties. In de stervensfase of indien de situatie daar aanleiding toe geeft, zal ZorgSaam in overleg met de arts afwijken van deze maatregel. Bekijk de brief (inclusief vraag en antwoord) die naar bewoners/eerste contactpersonen is gegaan:
 • Naar aanleiding van het kabinetsbesluit zijn alle ouderenzorglocaties in Nederland gesloten voor bezoek. Ouderenzorglocatie Antonius in Kloosterzande heeft een gedeelde ingang met appartementen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Conform het kabinetsbesluit wordt ook deze toegangsdeur gesloten. Bekijk de brief die naar de bewoners is gegaan:
 • De reguliere zorgverlening aan onze bewoners gaat uiteraard gewoon door. Daarnaast doen wij er alles aan om onze bewoners door deze moeilijke periode heen te helpen. Voor hun welzijn is het van belang dat zij in contact kunnen blijven met hun familie en andere naasten. Met behulp van bijvoorbeeld beeldbellen proberen wij dit mogelijk te maken.  Onze zorgmedewerkers proberen bij de invulling van de dag van onze bewoners zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes. De zorgassistentes en de buurvrouwen worden ingezet voor extra individuele momenten, zoals een praatje maken of een wandeling door de (afgesloten) tuin. Gesprekken met de geestelijk verzorger of psycholoog zijn, met inachtneming van de geldende richtlijnen rondom het coronavirus, mogelijk. Team welzijn ondersteunt onze zorgmedewerkers. Naast de individuele aandacht en activiteiten, zijn er ook (veilige) activiteiten voor de afdeling / groepswoning. Zo hebben bewoners op diverse locaties al kunnen genieten van artiesten die spontaan een buitenoptreden geven en van bloemen en lekkernijen die worden aangeboden. 

 • De restaurants van de ouderenzorglocaties van ZorgSaam zijn gesloten. We zoeken voor hen die van de restaurants afhankelijk zijn nog een oplossing, mogelijk in de vorm van afhaal.

In de thuiszorg

 • De dagbestedingen gaan vanaf donderdag 26 maart dicht. De bedoeling is dat medewerkers van de dagbesteding cliënten in de thuissituatie gaan bezoeken. Dit in overleg met de cliënt en eventueel de mantelzorger. Dit bezoek kan alleen plaatsvinden als de cliënt geen luchtwegklachten heeft, zoals hoesten of kortademigheid.  
 • In de wijkverpleging. Met nieuwe cliënten, waarbij er geen dringende zorg nodig is, gaan we in overleg om de zorg op een later moment op te starten;
 • In het huishouden. Heeft u als cliënt luchtwegklachten, zoals hoesten of kortademigheid? Geef dit dan door. Onze medewerkers komen dan niet bij u werken. Een leidinggevende of een planner neemt vervolgens contact met u op;
 • Thuisbegeleiding. Alle contacten met cliënten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld. Dit betekent dat het begeleidingsmoment, indien mogelijk, op afstand wordt gedaan.

Algemeen

 • Groeten zonder aanraking. Om eventuele overdracht via handen te beperken, schudden onze medewerkers geen handen. Graag uw begrip hiervoor.
 • Heeft u griepverschijnselen, zoals benauwdheid, koorts of hoesten/niezen, dan wordt u verzocht onze locaties niet te bezoeken.  

Uzelf beschermen

Tegen het coronavirus beschermt u zich op dezelfde manier als tegen de griep.

 • Was uw handen regelmatig. Bekijk hieronder de video van het RIVM;
 • Hoest en nies in een papieren zakdoek en gooi die daarna direct weg. Was daarna uw handen;
 • Geen papieren zakdoek? Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Blijf thuis als u ziek bent.

Instructievideo

Meer informatie

Op de website van het RIVM vindt u een actuele lijst met vragen en antwoorden over het coronavirus. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het landelijke informatienummer van het RIVM: 0800 - 1351.