• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

Goede zorg met goede informatie

Ziekte, een blessure of een ongeval; het komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende arts, een andere apotheek, de huisartsenpost of in het ziekenhuis. Als u ouder wordt of chronisch ziek bent, ziet u zelfs regelmatig meerdere zorgverleners. Om u de juiste zorg te kunnen leveren, is het belangrijk dat die zorgverleners uw actuele medische gegevens kunnen inzien. Zo krijgen zij snel een goed beeld van uw gezondheidssituatie.

Registreer uw keuze! Hoe geeft u toestemming?

ZorgSaam ziekenhuis vraagt u om toestemming. U kunt toestemming digitaal vastleggen via het patiëntenportaal. Uw toestemming wordt vastgelegd in uw elektronische patiëntendossier.