Wellicht heb je er al eerder van gehoord maar ook ZorgSaam gaat, net zoals andere zorgaanbieders, stoppen met het doorgeven van patiënt- en clientgegevens per fax.

Voor de patiëntveiligheid, in het kader van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) is besloten om per 1 juli a.s. te stoppen met alle communicatie en gegevensuitwisseling via de fax. Door VZVZ, RSO en Zorgverzekeraars Nederland is landelijk een project gestart met als doel het faxen uit de Zorg te krijgen: Faexit (Fax exit).

VZVZ heeft de coördinatie van dit project, dat regionaal wordt uitgevoerd, op zich genomen en begeleidt ZorgSaam in dit project. Met het uit faseren van de fax is een beweging in gang gezet waarmee de fax als analoog communicatiemiddel vervangen wordt door digitaal veilige alternatieven.