UZ Gent en ZorgSaam zijn al jarenlang samenwerkingspartners. Het partnerschap breidt steeds verder uit en levert voordeel op voor patiënten en zorgmedewerkers in de grensregio. Een nieuw voorbeeld is te vinden bij de vakgroep Gynaecologie en Verloskunde in Zeeuws-Vlaanderen. Vrouwen met een vorm van gynaecologische kanker gaan voor een operatie naar een gespecialiseerd centrum in Gent. De voor- en na-onderzoeken en alle gesprekken kunnen nu echter op vertrouwde bodem dichtbij huis in Terneuzen plaatsvinden. Gynaecoloog-oncoloog professor Tummers of één van zijn collega’s uit Gent komen twee keer per maand een middag in Terneuzen om samen te werken met ZorgSaam gynaecologen Bianca Visschers en Charles Reyneke.

Banden aanhalen

“We werken al lange tijd op gynaecologisch oncologisch gebied samen met het AZ Sint Lucas ziekenhuis in Gent”, legt Reyneke uit. “Dat is ooit zo ontstaan vanuit samenwerking met een specifieke dokter van daar met wie er een goede connectie was. Nu het AZ Sint Lucas sinds vorig jaar in een oncologische samenwerking met UZ Gent verbonden is – waarmee we vanuit ZorgSaam historisch al veel samenwerken – hebben we onze banden nog verder kunnen aanhalen. Dat was niet alleen onze wens, ook vanuit Gent was men enthousiast. Het verbeteren van het beschikbare aanbod van medische zorg door grensoverstijgende samenwerking leidt tot beter bereikbare zorg voor patiënten. En je houdt er hoog specialistische zorg mee in Zeeuws-Vlaanderen.”

“Bezoeken aan Gent worden zoveel mogelijk beperkt en dat scheelt heel wat heen en weer gereis.”

Minder heen en weer gereis

“We zien het als een extra service aan de patiënt”, vertelt gynaecoloog Visschers. “Het betreft een 30-tal
nieuwe patiënten per jaar, soms jonge vrouwen, maar vooral ook oudere dames, met baarmoeder(hals)-,
schaamlip- of eierstok-kanker. Zij kunnen nu dus tijdens het voortraject en na een operatie bij ons gezien worden in Terneuzen, dichtbij huis. Bezoeken aan Gent worden zoveel mogelijk beperkt en dat scheelt heel wat heen en weer gereis met daarbij komende onnodige stress. Het gaat om kanker, dus er is vaak een lange follow up nodig. Hierbij kun je denken aan het postoperatief nagesprek en alle controle afspraken gedurende 5 jaar daarna. Maar ook het voortraject willen we meer in Terneuzen kunnen uitvoeren. Dat doen we door gezamenlijk met specialisten van Gent de patiënten hier te onderzoeken. We kijken daarbij bijvoorbeeld naar de mogelijkheden om een kijkoperatie ter beoordeling van de situatie ook hier in Terneuzen te gaan doen.

Mooie ontwikkeling

“Het is heel fijn voor onze patiënten en ook voor ons”, vult Reyneke aan. “Voor ons als gynaecologen is het
een professionele verrijking. Het is bijzonder leerzaam om mee te kunnen werken aan trajecten die anders
helemaal over de grens werden uitgevoerd. We hebben hier ook op geïnvesteerd, vorig jaar is ons team versterkt met twee oncologisch verpleegkundigen Annemieke Ruben en Karlijn van Esch. Zij doen ook mee in dit traject. Het is een mooie ontwikkeling voor onze hele vakgroep.”

Gynaecologen Bianca Visschers, Charles Reyneke en Philippe Tummers

Interessante vraagstukken

Gynaecoloog-oncoloog professor Tummers is inmiddels enthousiast de poli in Terneuzen binnengelopen. “Ik kom hier graag. Ik heb al wel eerder in Nederland gewerkt en mijn vader is een Nederlander, dus het voelt voor mij niet als buitenland. Bovendien is het ook voor ons een mooie en leerzame ontwikkeling om hier zo samen te werken. We zien hier tijdens een zeer interessante middag geselecteerde patiënten met boeiende casuïstiek. Het zijn er niet zoveel als in Gent maar het gaat wel om de meest interessante vraagstukken. Dat sluit aan bij een van de doelen van de samenwerking tussen ZorgSaam en UZ Gent; de versterking van het academisch profiel van UZ Gent met een toename van het aandeel complexe  aandoeningen en onderzoek daarnaar. Maar bovenal is het voor de patiënten een pluspunt. Ik merk bijvoorbeeld dat het voor de Zeeuwse patiënten geruststellend werkt als ik vertel dat ik ze niet alleen in Gent zie, maar dat ik ook in Terneuzen nog meekijk.”

“Voor ons als gynaecologen is het een professionele verrijking.”