• Dialysecentrum ZorgSaam

Eind november 2020 bezocht Qualicor Europe (voorheen NIAZ) het Dialysecentrum van ZorgSaam. De auditoren waren tevreden over wat zij daar zagen. Half december ontvingen wij de definitieve uitslag: de kwaliteit van zorgverlening op ons Dialysecentrum voldoet aan alle eisen. Het dialysecentrum heeft de deelaccreditatie behaald!

Waarom een aparte audit voor het Dialysecentrum?

Het dialysecentrum was HKZ-gecertificeerd en is nu overgegaan naar de internationale Qmentum Global normen, welke gebruikt worden door Qualicor Europe. Met het behalen van de deelaccreditatie zijn de processen gelijkgetrokken. Het Dialysecentrum is tot 2025 geaccrediteerd en wordt vanaf dan meegenomen met de instellingsbrede auditbezoeken van Qualicor Europe.