• Longgeneeskunde
  • algemeen
  • ziekenhuis

Drs. Zabihullah Fanyar is nu twee jaar longarts bij ZorgSaam. Hij is als politiek vluchteling naar Nederland gekomen. De opleiding geneeskunde deed hij nog in Afghanistan. In het Erasmus MC vervolgde hij de opleiding tot basisarts. Daarna volgde de specialisatie tot longarts. September vorig jaar, dus nog ver voor corona, hield hij voor ons een dagboek bij. Hij beschrijft hieronder een week van een longarts in ‘normale tijden’.

Maandag

De wekker gaat om 07:30 uur. Ik zorg dat de kinderen klaar zijn, we ontbijten met elkaar en dan breng ik de jongste (3) naar het kinderdagverblijf, de oudste (4) naar school en mijn vrouw naar Scalda. Zij studeert twee dagen in de week Nederlands. Ikzelf heb vandaag dienst, dus er staat me een drukke dag te wachten. Het betekent dat ik alle spoedpatiënten tussendoor zie en dat de telefoon non-stop gaat. In de ochtend ben ik bezig met behandelingen en visite op de verpleegafdeling. Tussendoor bezoek ik vóór 12:30 uur alle opgenomen patiënten op de verpleegafdeling. Daarna bespreken we samen met de poortartsen (intensivist, internist, chirurg, cardioloog en longarts) de patiënten op de Intensive Care (IC). Daarna ga ik verder met de middagpoli.

Vandaag dus gauw een boterham achter de computer. Time management is een belangrijk aspect van ons vak. Iedere patiënt verdient immers aandacht. Om 17:30 uur hebben wij gezamenlijk patiënten overdracht met mijn collegae longartsen. Om een uur of 18:00 loop ik dan nog even naar de verpleegafdeling. Met de verpleegkundigen bespreken we de stand van zaken en het verloop van de behandelingen van de patiënten.

We sluiten de dag af met een vergadering. Er zijn nogal wat commissies waar ik lid van ben. Ik ben tot 21:00 uur in het ziekenhuis, maar daarna loopt mijn dienst ook door. Ik word niet veel gebeld vanavond, ik hoef niet meer terug naar het ziekenhuis.

Dinsdag

Mijn poli start om 09:00 uur. Tot 12:15 uur zie ik patiënten en aansluitend ga ik weer naar de IC om de patiënten daar te bespreken. Tussendoor draag ik de patiënten over aan mijn collegae die ik tijdens mijn dienst heb opgenomen. Vandaag schiet de lunch erbij in. Ik weet hoe ongezond dat is, maar toch gebeurt het regelmatig. Ook in de middag zie ik patiënten op de poli. Tussendoor ga ik naar de verpleegafdeling om de dringende patiënten te zien en na-controles te doen. Ook vandaag aan het eind van de middag dragen wij (longartsen) patiënten aan elkaar over. Op de tweede dinsdag van de maand hebben we overleg met de KNO-artsen, kaakchirurgen, neurologen en psychologen over slaapapneu. Ik ben weer tot laat in het ziekenhuis.

Time management is een belangrijk aspect van ons vak Zabihullah Fanyar

Woensdag

Vanochtend staan er weer behandelingen op het programma. Om 11:00 uur bespreken we samen met fysiotherapeuten en diëtisten de patiënten op onze afdeling (grote visite). Tussen de middag heb ik een familiegesprek gepland. De middagpoli duurt tot 17:00 uur en aansluitend doe ik de overdracht naar de collega dienstdoende longarts. Normaal gezien zou ik daarna mijn dienst overdragen, maar vandaag ben ik back-up, omdat mijn collega vandaag les geeft. Ik loop langs de afdeling om patiënten te bespreken en om 19:00 uur ben ik thuis. We eten samen en we zijn nog even in speeltuin ’t Nootje geweest. Omdat we hier nog niet zo lang wonen, moeten we de omgeving nog leren kennen. De kinderen vinden het heel leuk om af en toe een speeltuin te bezoeken. Om 21:00 uur draag ik mijn dienst over, breng ik de kinderen naar bed, lees ik nog wat en ga ik lekker slapen.

Donderdag

Normaal gezien is donderdag mijn vrije dag. Heerlijk. Ik hou van mijn werk en ik heb leuke collega’s, maar daarnaast vind ik mijn gezin heel belangrijk. Aangezien ik vaak lange dagen maak, zie ik mijn zonen soms alleen in de ochtend. Op een vrije dag kan ik ze ook eens van school halen en ’s avonds naar bed brengen. Deze donderdag heb ik vanwege een congres waar een collega naartoe is, toch werk. Ik doe poli, bezoek de afdeling en ga naar de IC, zoals alle andere ochtenden. In de middag heb ik ook poli. Omdat ik vandaag maar alleen ben, doe ik tussendoor drie interventies. Na het dagelijkse bezoek aan de verpleegafdeling ga ik naar huis. Ik rij nog even naar de Gamma om iets op te halen en vanavond verf en klus ik nog wat. Omdat ik maar weinig tijd heb, duurt de totale klus veel langer dan gepland. Ook mijn hobby’s staan even op een laag pitje. Ik houd erg van schaken, doe graag wetenschappelijk onderzoek en ik reis graag.

Vrijdag

Ik ben vandaag best moe. Ik merk het ook aan de kinderen. Sinds we hier wonen gaat de jongste drie dagen naar het kinderdagverblijf. Het is wennen voor iedereen. Ik heb ook vandaag weer een volle dag. In de middag doe ik poli tot 15:30 uur. Aansluitend staat er nog een overleg over de oncologische patiënten gepland. Dat doen we samen met het ZRTI, het UZ Gent, Pathan en het ADRZ. Deze videoconferentie duurt een uur. Daarna ga ik nog even naar de afdeling. Vandaag ben ik op tijd klaar.

Weekend

Ook nu heb ik dienst. Ik probeer tussendoor zoveel mogelijk te klussen. Zaterdagmorgen gaan we appels plukken. Daarna moet ik even terug naar het ziekenhuis voor de overdracht op de IC. Om een uur of 14:00 ben ik weer thuis. Ik word nog een paar keer gebeld, maar ik hoef niet terug naar het ziekenhuis. Op zondag ontbijten we uitgebreid samen. Ook nu ga ik voor de patiëntenzorg en bespreking op de IC naar het ziekenhuis. Als ik thuiskom rond 14:30 uur gaan we nog even naar Hulst. Daar is het Trappistenfestival. Leuk om te zien, maar met onze jongens rijden we verder en bezoeken we de opgravingen en het museum in de stad. Fijn om aandacht voor elkaar te hebben. We eten samen, ik lees wat voor en we gaan op tijd slapen.

Over de coronaperiode

Over de corona periode, waarbij de longarts een van de belangrijke specialisten is, wil hij nog het volgende zeggen. “In deze barre tijden voel je de waarde van je vak als longarts extra. De COVID-19 pandemie heeft niet alleen een 1,5 meter maatschappij gecreëerd met alle gevolgen van dien, maar het heeft ook geleid tot onzekerheid en angst. Wij als zorgverleners merken dat patiënten daardoor zeer laat hulp zoeken bij klachten. Dat lijdt tot onnodige vertraging en soms zelfs tot blijvende gezondheidsschade! Mijn advies is dus: raadpleeg op tijd een dokter, wacht niet!”