• algemeen

Joke Rijk werkt sinds 2018 als specialist ouderengeneeskunde bij ZorgSaam. Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die gespecialiseerd is in zorg voor kwetsbare ouderen. Joke werkt niet in het ziekenhuis, maar is samen met haar collega’s eindverantwoordelijk voor de medische zorg voor patiënten in de verpleeghuizen van ZorgSaam. Daarnaast is ze medeverantwoordelijk voor de patiënten in het verzorgingshuis en bezoekt ze in overleg met de huisarts ook kwetsbare ouderen die thuis wonen om te kijken wat de juiste zorg is en of dat thuis geleverd kan worden.

Maandag

Om 8.00 uur start ik op De Blaauwe Hoeve in Hulst. Samen met de verpleegkundige dienst bespreken we voor alle locaties in Oost Zeeuws-Vlaanderen de bijzonderheden van het afgelopen weekend. Daarna inventariseer ik welke patiënten gezien moeten worden en ga ik visite lopen op mijn afdelingen in de binnenstad van Hulst en op De Lange Akkers in Koewacht. De middag start met een multidisciplinair overleg. Dit is een overleg waarbij verschillende behandelaren (o.a. de arts, verpleegkundige, psycholoog, fysiotherapeut, ergotherapeut en diëtist) de zorg voor patiënten bespreken. Na dit overleg ga ik naar Kloosterzande om een patiënt te beoordelen. Samen met de verzorgende en de familie van de patiënt overleg ik over de zorgverlening voor de patiënt die terminaal is. ’s Avonds de dagelijkse beslommeringen even vergeten door een uurtje te sporten in de buitenlucht, heerlijk! In verband met mijn zwangerschap kan ik op dit moment niet hardlopen, maar een aangepast bootcampprogramma gaat nog prima.

Dinsdag

De dag start vandaag met een werkoverleg met de volledige vakgroep. De vakgroep bestaat uit vijf specialisten ouderengeneeskunde, een specialist ouderengeneeskunde in opleiding, een basisarts, huisarts, verpleegkundig specialist en physician assistent. Daarna heb ik een overleg met een patiënt die gedwongen is opgenomen en diens familie. Daarbij hoort uiteraard ook de afhandeling van administratieve zaken.

In de middag loop ik visites op enkele afdelingen om te kijken of er bijzonderheden zijn en of patiënten extra zorg nodig hebben. Daarnaast heb ik vanmiddag tijd om me wat extra in te lezen in de altijd doorgaande ontwikkelingen in de zorg.

Woensdag

Vandaag is mijn vrije dag. Tijd om leuke dingen te doen met mijn dochter. Ze is 1,5 jaar oud en we gaan vandaag samen peuterzwemmen. Daarna doe ik wat huishoudelijke zaken. Gedurende de dag probeer ik ook wat rustmomenten in te bouwen. Mijn zwangerschap heeft de nodige energie nodig.

Joke Rijk, specialist ouderengeneeskunde

Donderdag

Deze ochtend heb ik een multidisciplinair overleg op de afdeling herstelzorg. We bespreken hoe het herstel van de patiënten verloopt. Welke doelen moeten er nog behaald worden en wanneer mag de patiënt weer naar huis? Daarna bereid ik de gesprekken voor die ik die middag heb. Een gesprek met de familie van een patiënt met dementie die hard achteruit gaat en een familiegesprek over een patiënt in het verzorgingshuis waarbij onduidelijkheid is over het wel of niet mogen toepassen van onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van ZorgSaam – en tevens de wettelijke kaders – is dat we nooit onvrijwillige zorg toepassen, tenzij de patiënt ernstig nadeel ondervindt en er geen alternatieven zijn. Ondertussen word ik nog gebeld door een huisarts om te overleggen over enkele kwetsbare ouderen in de thuissituatie en in het verzorgingshuis. Ik sluit mijn werkdag af met een overleg met de medische en paramedische dienst (dit zijn onder andere de specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist, physician assistant, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger).

Vrijdag

Vanochtend loop ik visite op De Baronie in Sint Jansteen, twee groepswoningen voor mensen met dementie. Het is rustig en er is tussendoor tijd om met een van de bewoners de prestaties op de olympische spelen door te nemen. Ik bezoek nog een patiënt op een andere locatie die herstellende is van een forse infectie. ‘s Middags neem ik samen met de apotheker alle medicatie van onze patiënten door. Kloppen alle doseringen nog? Moet er medicatie toegevoegd worden of juist gestopt? Ik sluit de werkdag af samen met mijn collega’s met de laatste les van de cursus mindfulness. Deze cursus is ons aangeboden door ZorgSaam vanuit het vitaliteitsbeleid. Een ontspannen begin van het weekend.

Weekend

Samen met de specialisten ouderengeneeskunde van SVRZ hebben we voor Midden en Oost Zeeuws-Vlaanderen de weekenddiensten ingeregeld. De weekenddienst in West Zeeuws-Vlaanderen wordt verzorgd door de HAP. Zo’n 6 keer per jaar ben je aan de beurt. Normaal is dit van vrijdagavond tot maandagochtend, maar in verband met mijn zwangerschap heb ik nu alleen zaterdag dienst. Ik begin met het bellen van alle grote locaties om te horen of er patiënten zijn die gezien moeten worden. Daarna ga ik naar een patiënt die is overleden en geschouwd moet worden en vervolgens starten mijn visites. Ik bezoek verschillende patiënten en krijg tussendoor nog verschillende telefoontjes. Het was een drukke dag. Zondag rust ik dan ook lekker uit en breng de dag door samen met mijn gezin.