• Gynaecologie
  • algemeen
  • ziekenhuis

Het lijkt zo vanzelfsprekend om zwanger te worden. Toch heeft in Nederland een op de zes stellen problemen met zwanger worden. Daarom staan we tijdens de week van de vruchtbaarheid (6 tot 12 november 2023) stil bij de impact van vruchtbaarheidsproblemen op verschillende aspecten van je leven. Dit jaar is het thema ‘Mentale gezondheid’.

Het al dan niet krijgen van kinderen is zo levensbepalend dat een vruchtbaarheidstraject een grote stempel op je leven drukt. Het is belangrijk aandacht te besteden aan de behoefte en toegang tot psychologische ondersteuning voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en een (nog) onvervulde kinderwens. Evenals ondersteuning na de behandeling en het taboe van onvruchtbaarheid.

De poli kinderwens

Op de poli kinderwens van ZorgSaam hebben we korte lijnen met de medisch psychologen en maatschappelijk werkers. Zij bieden niet alleen ondersteuning tijdens het traject, maar ook in de zwangerschap. “Het traject kan soms erg belastend zijn voor jezelf en je partner. Het is daarom belangrijk dat er voldoende (na)zorg is na een (on)vervulde kinderwens. Wanneer je bij ons komt is het doel een zwangerschap, maar bij een onvervulde kinderwens hopen we dat de wensouders toch een goed gevoel hebben als ze terugkijken op het traject. Daarom zijn deze korte lijntjes zeer belangrijk”, aldus Sacha Froeling en Susan Koens – Romme, fertiliteitsverpleegkundigen.

“Voor een klein ziekenhuis zijn we heel bijzonder in onze fertiliteitszorg. We bieden namelijk bijna alle behandelingen aan voor wensouders uit heel Zeeland en daarbuiten. We hebben een klein team bestaande uit twee gespecialiseerde gynaecologen en twee fertiliteitsverpleegkundigen. Daarnaast kun je vanaf 2024 ook terecht bij de verloskundigen voor vrouwencoaching. Naast lijntjes met de verloskundigen, maatschappelijk werkers en medisch psychologen, hebben we ook korte en goede lijntjes met UZ Gent, het laboratorium en de apotheek. We werken allemaal samen om ervoor te zorgen dat jouw zwangerschap een grotere kans van slagen heeft.

Onze zorg is dichtbij huis, laagdrempelig en persoonlijk. Wij zijn betrokken tot na de bevalling. Als een van onze wensouders hier in het ziekenhuis is bevallen, breng ik vaak even een bezoekje”, aldus Ellen Lensen, gynaecoloog bij ZorgSaam en gespecialiseerd in fertiliteit.

Freya pluim

Als blijk van waardering en erkenning van de kwaliteit van de fertiliteitszorg van ZorgSaam, is onlangs de Freya Pluim ontvangen. Dit jaar is hier de eis met betrekking tot aandacht voor mentale gezondheid aan toegevoegd. De Pluim wordt elk jaar uitgereikt door Freya, de patiëntenvereniging die mensen met vruchtbaarheidsproblemen ondersteunt. ZorgSaam is zelfs het enige ziekenhuis in Zeeland die deze Pluim heeft mogen ontvangen. Vanzelfsprekend zijn we hier erg trots op!

Meer informatie

De poli kinderwens is alle dagen van de week open voor behandeling. Voor meer informatie neem contact op via polikinderwens@zzv.nl

Van links naar rechts: Cindy Jansen (gynaecoloog), Sacha Froeling (fertiliteitsverpleegkundige), Susan Koens-Romme (fertiliteitsverpleegkundige), Ellen Lensen (gynaecoloog)