• Intensive Care
  • ziekenhuis

Een opname op de Intensive Care is voor zowel de patiënt als de familie een ingrijpende gebeurtenis. De patiënt is er zeer ziek, wordt mogelijk in slaap gehouden en raakt vaak een gedeelte van de tijd “kwijt”. Veel patiënten krijgen na een opname op de IC ook psychische of lichamelijke klachten, bijvoorbeeld vergeetachtigheid of vermoeidheid. De nazorgpoli van ZorgSaam biedt hulp, ook voor de familie.

Paula Scherbeijn en Etienne Kouijzer hebben samen met intensivist Guy Vermeiren de nazorgpoli in ZorgSaam Ziekenhuis opgezet

Het idee van de nazorgpoli is, dat patiënten die een langdurige of heftige opname op de IC hebben gehad, nog enige tijd worden gevolgd. Die patiënten krijgen zo de gelegenheid om eventuele problemen te bespreken die met hun verblijf op de IC te maken hebben. De nazorgmedewerkers bezoeken de patiënt als deze naar een gewone verpleegafdeling is overgeplaatst. Twee maanden na ontslag bellen zij met de patiënt. De patiënt krijgt dan een vragenlijst om te inventariseren hoe het met hem of haar gaat en wordt uitgenodigd voor een gesprek op de nazorgpoli in het ziekenhuis. Daar wordt met de patiënt en diens partner of naaste familielid de vragenlijst doorgenomen en geadviseerd over de aanpak van bepaalde problematiek. Als het nodig is komt dokter Vermeiren bij het gesprek. Hij kan bijvoorbeeld medicatie, revalidatie of andere hulp voorschrijven. Als de patiënt het wil, kan er ook nog een bezoek worden gebracht aan de afdeling Intensive Care. Voor de verwerking van dit intensieve traject kan dit heel goed zijn.

Coronapatiënten

Tot nu toe zijn tientallen patiënten gevolgd vanuit de nazorgpoli. Het blijkt voor hen een prettige manier om hun zorgtraject af te sluiten. Ook de coronapatiënten die op IC zijn verzorgd en familie van overleden coronapatiënten (nabestaanden) wordt de nazorg aangeboden. Patiënten die niet zijn benaderd voor de nazorgpoli, maar wel behoefte hebben aan een gesprek of vragen hebben, kunnen zelf contact opnemen per e-mail: icnazorgpoli@zzv.nl.