• algemeen
  • thuiszorg
  • wonen & zorg
  • ziekenhuis

De coronavaccinatie wordt in principe aangeboden op volgorde van leeftijd: van oud naar jong (met uitzondering van het zorgpersoneel). Dit omdat het risico op een slecht beloop en sterfte door corona toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Het risico is sterk verhoogd bij mensen boven de 60 jaar en neemt verder toe bij een hogere leeftijd. Een uitzondering hierop zijn enkele selecte medische (hoog)risicogroepen. Er zijn zeven medische risico groepen door het RIVM gedefinieerd. Deze groepen worden momenteel nog verder uitgewerkt.

Neem geen contact op!

We snappen dat er vragen zijn over het vaccineren van medische risico groepen. De GGD, het ziekenhuis, de huisartsen en specialisten kunnen deze vragen nog niet beantwoorden. Dat kan pas als de medische risicogroepen verder zijn uitgewerkt. Valt u onder de risicogroep, dan krijgt u vanzelf een uitnodiging. Het heeft dus geen zin om nu te contact op te nemen.

Vaccinatiestrategie

Het kan gebeuren dat mensen uit de hoog-risicogroep al eerder een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen op basis van hun leeftijd dan die via de medisch specialist. Gezien de huidige schaarste van de vaccins, is het advies om altijd gebruik te maken van het eerst aangeboden vaccinatiemoment, en niet te wachten met vaccinatie. Alle geregistreerde vaccins bieden bescherming tegen (ernstige) COVID-19.

Ziekenhuizen, huisartsen en GGD’en volgen te allen tijde de landelijke vaccinatiestrategie die wordt bepaald door het ministerie van VWS. GGD’en, specialisten en huisartsen kunnen niet op individuele gronden patiënten eerder of met een ander vaccin laten vaccineren.

Meer informatie

Uitleg medische risicogroepen RIVM: https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/professionals/prioritering-medische-risicogroepen

Algemene informatie over de coronavaccinatie vindt u op www.coronavaccinatie.nl.