• algemeen
  • ziekenhuis

De Cliëntenraad Ziekenhuis ZorgSaam behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten van ZorgSaam. We denken ook mee over nieuwe technieken die zich stap voor stap ontwikkelen. Het digitale Patiëntenportaal is daarvan een voorbeeld. Het krijgt steeds meer vorm en inhoud. De cliëntenraad heeft de afgelopen tijd meegedacht en aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van dit portaal. We zijn blij met de positieve houding van ZorgSaam dit in 2021 verder op te pakken.

Een overzicht van onze aanbevelingen en nieuwe ontwikkelingen in 2021:

Gebruikers

Momenteel gebruikt ruim 30 % van de patiënten het digitale Patiëntenportaal. In 2021 zal in alle communicatie richting patiënten meer informatie worden gegeven over het portaal. Daarnaast komen er zo spoedig mogelijk informatieve posters te hangen in alle wachtruimten en ‘openbare ruimten’ binnen ZorgSaam. We hopen zo meer mensen te activeren gebruik te maken van het Patiëntenportaal.

Digitaal afspraken maken

Op dit moment is het mogelijk om via het Patiëntenportaal een afspraak te maken voor laboratoriumonderzoek, zoals bloedafname. In 2021 zal deze mogelijkheid verder uitgebreid worden. Ook afspraken voor herhaalconsulten bij medisch specialisten, diverse onderzoeken en ondersteunde paramedici, zoals de fysio- en ergotherapeut, worden op termijn mogelijk via het portaal.

Vragenlijsten

Voorafgaand aan of tijdens een consult wordt de patiënt vaak gevraagd een papieren vragenlijst in te vullen. Als cliëntenraad vinden wij het wenselijk dat dit ook digitaal via het Patiëntenportaal ingevuld en geraadpleegd kan worden. In overleg met de medisch specialisten wordt dat in het tweede kwartaal van 2021 gerealiseerd.

Uitbreiding dossier

De cliëntenraad bekijkt samen met ZorgSaam of het Patiëntenportaal in 2021 verder uitgebreid kan worden met bijvoorbeeld inzage in röntgenbeelden en andere onderzoeksverslagen. Verder vinden wij het goed als er een koppeling komt naar een persoonlijke gezondheidsomgeving en patiënten inzage hebben in welke hulpverleners het medisch dossier hebben ingezien.

Wij wensen ZorgSaam veel succes met de verdere uitwerking van het Patiëntenportaal. En uiteraard hopen wij dat meer patiënten hun weg zullen vinden naar dit portaal.

Meer informatie