• algemeen
  • ziekenhuis

Ziekenhuizen Bravis en ZorgSaam bundelen de krachten van hun beide laboratoria Klinische Chemie. Vanaf 1 januari 2021 gaan de laboratoria zelfstandig verder onder de naam Accureon BV.

Met de fusie versterken de twee ziekenhuizen de toekomstbestendigheid van de laboratorium activiteiten. Piet van der Maas, lid Raad van Bestuur van ZorgSaam: “Met de schaalvergroting die ontstaat, kunnen we processen efficiënter inrichten. Dit stelt ons in staat laboratoriumdiagnostiek regionaal te behouden voor zowel de eerste- en tweedelijnszorg (huisartsen en specialisten) als de verpleeghuizen. Daarnaast kunnen wij personele uitdagingen – waar de gehele zorg mee te maken heeft – samen beter opvangen.”

Dhr. Van der Maas ondertekent namens ZorgSaam de aandeelhoudersovereenkomst.

Buiten de naamsverandering merken de meeste patiënten weinig van de fusie. De vertrouwde goede zorgverlening en laboratoriumdiagnostiek in de regio blijven behouden. Bijkomend voordeel van het behoud van een regionaal laboratorium is dat dubbele diagnostiek voorkomen wordt. De gegevens van het laboratorium zijn namelijk, na toestemming van de patiënt, ook inzichtelijk voor specialisten.

Trombosezorg

Bravis en ZorgSaam leveren de trombosezorg, dat onderdeel uitmaakt van het Klinisch Chemisch laboratorium, vanaf 1 januari 2021 ook vanuit Accureon BV. Adrz is het eerste ziekenhuis dat zich aansluit bij Accureon voor het leveren van de trombosezorg. Patiënten van de trombosezorg van Adrz, Bravis en ZorgSaam worden binnenkort persoonlijk geïnformeerd over eventuele wijzigingen.

Bravis en ZorgSaam streven er naar de regionale verankering van Accureon BV. te versterken en hopen dat, in navolging van Adrz, meer ziekenhuizen uit de regio zich aansluiten bij dit initiatief.

Het logo van Accureon.