ZorgSaam is één van de organisaties die getroffen is door een beveiligingsincident bij een van de leveranciers van onderzoeksbureau Market Response Nederland. Wij hechten veel waarde aan de privacy en persoonsgegevens van onze cliënten. We zijn dan ook geschrokken en betreuren het zeer dat dit incident bij deze organisatie heeft plaatsgevonden. De betreffende cliënten worden via ZorgSaam nader geïnformeerd.

In 2022 heeft ZorgSaam onderzoek verricht naar de tevredenheid van onze cliënten in de thuiszorg. Wij hebben Market Response Nederland ingeschakeld voor dit cliënttevredenheidsonderzoek. Het datalek heeft plaatsgevonden via een systeem van softwareleverancier Nebu dat door Market Response wordt ingezet voor het uitvoeren van onderzoek.

Wij hebben het datalek op 4 april gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook hebben wij maatregelen getroffen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen. Wees de komende periode extra alert.